Interpretacje do przepisu
art. 1 ustawy o podatku rolnym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


365/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ustawy o podatku rolnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.120.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny gruntów wraz z budynkami gospodarczymi oraz wiatami w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.220.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.230.2019.2.AP
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.178.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT dochodów uzyskanych ze sprzedaży przez Spółkę Gruntów ornych.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.177.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT dochodów uzyskanych ze sprzedaży przez Spółkę Gruntów ornych.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.139.2019.2.KK
     ∟Czy nabycie lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny, korzysta ze zwolnienia wymienionego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.109.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za szkody na nieruchomości rolnej.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.100.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości rolnej.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.23.2019.1.MZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy liczba hektarów przeliczeniowych przekroczy normę 300 ha (po powiększeniu po zakupie gruntów rolnych) należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych (zakładając, że nie zostanie przekroczona norma 300 ha fizycznych oraz przy spełnieniu pozostałych przesłanek)?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.29.2019.2.LG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (sprzedaż gruntu rolnego)

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.10.2019.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.500.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia pieniężnego za ustanowienie służebności gruntowej oraz odszkodowania za szkody w uprawach.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.90.2018.1.AR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia działki w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.310.2018.1.PP
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.210.2018.2.GM
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu części gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.156.2018.1.BB
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zażądać zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wersji obowiązującej 4 września 2013 roku, obliczonej i nienależnie odprowadzonej przez płatnika – notariusza? Czy został spełniony warunek tego artykułu, że nabyte grunty weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy?

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.133.2018.2.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.75.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przychodu ze sprzedaży działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na cele powiększenia i utworzenia gospodarstwa rolnego.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.55.2018.1.AD
     ∟nabycie przez Wnioskodawcę gruntów rolnych o powierzchni 6,7863 ha (bez nieużytków) będzie korzystało ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.112.2018.1.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i opodatkować dochody z najmu ryczałtowym podatkiem w wysokości 8,5% (lub 12,5% powyżej 100.000 zł) zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy ?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.76.2018.2.AA
     ∟Opodatkowania przychodów z dzierżawy.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.57.2018.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.47.2018.2.BB
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że skoro nabywana nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – jest mniejsza niż 1 ha – to jej zakup będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z niespełnieniem warunków zwolnienia przewidzianych treścią art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.55.2018.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.9.2018.3.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia części kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym na spłatę kredytu hipotecznego,

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.2.2018.1.HD
     ∟Zwolnienie od podatku otrzymanego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.291.2017.2.MN
     ∟Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych w przedstawionym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.222.2017.2.KB
     ∟Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.214.2017.3.JW
     ∟Skutki podatkowe podnajmu/poddzierżawy gospodarstwa rolnego

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.255.2017.2.AK
     ∟Czy wynajem powierzchni magazynowej (będącej składnikiem gospodarstwa rolnego) na cele nierolnicze podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako przychody z najmu i będzie można ten najem traktować jako najem prywatny opodatkowując go ryczałtem w wysokości 8,5%?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj