Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3681/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.190.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.300.2019.3.JKU
     ∟przeniesienie prawa własności nieruchomości nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy, bowiem czynność ta nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych we wskazanym przepisie.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.269.2019.7.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-97/16-2/MD
     ∟Zbycie przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych (nie jako sprzedaż całości). Przeniesienie wartości dodatniej firmy „goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wartość ta nie stanowi prawa majątkowego

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-157/15/19-3/S/MZ
     ∟Potwierdzono stanowisko Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem aportu w postaci akcji w spółce akcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.208.2019.5.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.271.2019.2.LB
     ∟Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki w zakresie podatku od towarów i usług i uznania, że udzielenie pożyczki stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarcie Umowy Pożyczki, opisanej w stanie faktycznym wniosku jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy, jako Pożyczkobiorcy, nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.160.2019.2.MZ
     ∟Czy zniesienie współwłasności majątku ze spłatą na podstawie ugody sądowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.167.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.293.2019.1.JKU
     ∟umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową, do której przystąpił Wnioskodawca nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.135.2019.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.263.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy II, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.262.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy I, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.154.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.291.2019.4.MJ
     ∟W zakresie prawidłowości zastosowania art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.246.2019.2.LB
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie do Spółki Holdingowej w ramach podziału przez wydzielenie składników majątku Wnioskodawcy stanowiących Działalność Holdingową, nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.213.2019.4.DK
     ∟Czy Wnioskodawca w okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej będzie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawych z tytułu świadczonych usług?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.136.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.137.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.132.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.139.2019.1.MZA
     ∟Cash pooling.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.134.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.215.2019.1.BD
     ∟Czy Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Podziału nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.432.2019.3.AJ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem usług prawniczych, dokumentowania tych usług oraz obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.206.2019.3.DK
     ∟Czy umowa cash-poolingu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.125.2019.2.HS
     ∟w zakresie planowanego połączenia transgranicznego.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.130.2019.1.MZA
     ∟Umowa pożyczki bezgotówkowej.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.112.2019.3.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych odkupu wierzytelności przez Spółkę w ramach usługi sekurytyzacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj