Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


819/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.190.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.208.2019.5.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.167.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.154.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.132.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.134.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.215.2019.1.BD
     ∟Czy Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Podziału nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.125.2019.2.HS
     ∟w zakresie planowanego połączenia transgranicznego.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-306/15-2/BB
     ∟przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.123.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.199.2019.3.DK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Maklerskiej w wyniku podziału innej spółki? (podział przez przejęcie)

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.115.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie z podwyższeniem kapitału zakładowego.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.32.2019.1.MM
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-285/15-2/ASz
     ∟Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.37.2019.1.BB
     ∟połączenie poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej przez Wnioskodawczynię, nawet jeśli skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawczyni, nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.278.2018.2.MM
     ∟Czy Spółka Nabywająca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Wydzielenia nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.136.2018.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.157.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe występowania w spółce jawnej zysków z lat ubiegłych na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.115.2018.1.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.95.2018.2.MZA
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym w opisie zdarzeniu przyszłym podział Spółki przez zawiązanie nowych spółek w trybie art. 529 ust. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.225.2018.2.ASZ
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy na skutek planowanego podziału przez wydzielenie Spółki stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.80.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-199/14/18-7/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.206.2018.1.AD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy na skutek planowanego podziału przez wydzielenie Spółki stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.198.2018.1.LB
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego planowany Podział Banku Dzielonego oraz będące jego skutkiem podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj