Interpretacje do przepisu
art. 10 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


65/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 Ordynacji podatkowej

1 2 3

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.115.2017.2.AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych wystąpienia korekt cen wynikających z zastosowanego mechanizmu cenowego określonego umową sprzedaży

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.129.2017.2.EJ
     ∟Zwolnienie od podatku dla usług wyżywienia w stołówce szkolnej bez względu na źródło finansowania obiadów, zwolnienie z podatku VAT dla usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych a także pobytu w DPS, wyłączenie z opodatkowania VAT czynności wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-10/16-3/KP
     ∟Dochód powstały na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną, będzie nadwyżka wartości przejętego majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych Wspólnikom, w razie gdy dojdzie do Połączenia bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-8/16-3/KP
     ∟Dochód powstały na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną, będzie nadwyżka wartości przejętego majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych Wspólnikom, w razie gdy dojdzie do Połączenia bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-11/16-3/DS
     ∟Dochód powstały na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną, będzie nadwyżka wartości przejętego majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych Wspólnikom, w razie gdy dojdzie do Połączenia bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-9/16-2/DS
     ∟Dochód powstały na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną, będzie nadwyżka wartości przejętego majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych Wspólnikom, w razie gdy dojdzie do Połączenia bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-846/16-5/MS
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-843/16-5/MS
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-840/16-4/MS
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-844/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-760/16-3/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-757/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-839/16-4/EŻ
     ∟zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-837/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-768/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-765/16-3/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-820/16-3/MS
     ∟Dochód powstający na wskutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-825/16-3/MS
     ∟Dochód powstający na wskutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-823/16-3/MS
     ∟Dochód powstający na wskutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-821/16-3/MS
     ∟W zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-835/16-5/MS
     ∟Dochód powstający na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-845/16-5/MS
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-836/16-5/MS
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-841/16-4/MS
     ∟dochód powstający na skutek połączenia ze spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-759/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-756/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-838/16-4/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-769/16-3/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-766/16-3/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-764/16-3/EŻ
     ∟w zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj