Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku rolnym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


15/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku rolnym

1

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2.1.4011.513.2019.1.MD
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.565.2019.1.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.252.2018.1.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2018.2.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1.4511.19.2017.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej

2014.04.03 - Minister Finansów - DD9/033/328/BRT/2014/RWPD-33350
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla określonych inwestycji wytworzonej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2014.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-681/11-11/14-S/KKu
     ∟Moment powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązek odprowadzania zaliczek oraz określenie podstawy opodatkowania z tytułu wynagrodzenia za umorzenia dobrowolne udziałów lub akcji Spółek kapitałowych.

2014.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1071/13-2/ES
     ∟Czy w związku z obniżeniem udziału kapitałowego Wnioskodawczyni i drugiego wspólnika (małżonka Wnioskodawczyni) spółki jawnej poprzez wycofanie wkładu wniesionego do używania (Nieruchomości), powstanie po stronie Wnioskodawczyni osobiście lub jako wspólnika spółki jawnej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co będzie stanowiło podstawę opodatkowania?

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1068/13-2/MT
     ∟Czy w związku z obniżeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy i drugiego wspólnika (małżonki Wnioskodawcy) spółki jawnej poprzez wycofanie wkładu wniesionego do używania (Nieruchomości), powstanie po stronie Wnioskodawcy osobiście lub jako wspólnika spółki jawnej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co będzie stanowiło podstawę opodatkowania?

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1015/13-4/IF
     ∟Wnioskodawca jest autorem dokumentacji, należy stwierdzić, iż uzyskiwany przychód ze sprzedaży autorskich praw majątkowych do stworzonych dokumentacji stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim zatem przypadku, nawet jeśli przychody uzyskiwane w związku z przeniesieniem praw autorskich zostały osiągnięte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodu uzyskanego z tych czynności nie należy zaliczać do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza lecz do przychodów z praw majątkowych.

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-292/13-5/MT
     ∟Zakres skutków podatkowych sprzedaży lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej w części dotyczącej podstawy prawnej ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lokali (lokalu) mieszkalnych oraz w pozostałej części.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1594/12-6/KS
     ∟Zakres skutków podatkowych sprzedaży lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1595/12-6/KS
     ∟Zakres skutków podatkowych sprzedaży lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-648/11-4/EC
     ∟Czy w związku z organizowanymi konkursami na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2004.05.20 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - IA-415/7/2004
     ∟Podatniczka - radca prawny, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz udzielaniu porad prawnych osobom fizycznym. W związku z tym czy w 2004 r. wybór 19 % stawki podatku liniowego dla radców prawnych jest zgodna z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 27 stycznia 2004 r wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 2 lutego 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.02.2004 r., wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 24.02.2004 r. -

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj