Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


622/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-603/16-11/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-687/16-15/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-704/16-10/S/DP/SJ
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-200/16-14/NL
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-686/16-13/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-331/16-12/19-S/KP
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-601/16-11/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.283.2018.2.MS
     ∟Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego powstał przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.589.2018.1.MO
     ∟Czy, jeśli łączna wartość rynkowa Nowych Akcji Wnioskodawcy przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2 będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej tychże akcji, to na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę odpowiadającą wartości nie niższej niż łączna wartość rynkowa Nowych Akcji przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.610.2018.1.MO
     ∟Czy, przez wartość majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP, należy rozumieć wartość tego majątku wynikającą z łącznej wartości rynkowej aktywów wchodzących w skład tego majątku pomniejszonej o łączną wartość zobowiązań i innych obciążeń związanych z tym majątkiem?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.251.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie spółek zawiązanych w wyniku planowanego podziału

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2018.1.AM
     ∟Skutki podziału przez wydzielenie, który zostałby uznany za ekonomicznie nieuzasadniony.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.121.2018.2.LG
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.120.2018.2.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.119.2018.2.APA
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.83.2018.1.MS
     ∟W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Działu Infrastruktury w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielonego majątku Spółki Dzielonej ustaloną w wartości rynkowej a wartością emisyjną udziałów Spółki wydawanych wspólnikom Spółki Dzielonej.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.189.2018.1.SO
     ∟Powstanie przychodu po stronie Banku Przejmującego w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2018.1.IZ
     ∟ustalenie sposobu obliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania majątku spółki dzielonej przez Wnioskodawcę, będącego spółką przejmującą.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.61.2018.1.JBB
     ∟Skutki podatkowe spółki przejmującej związane z przejęciem innej spółki.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.97.2018.1.MS
     ∟W przypadku uznania transakcji podziału za podlegającą opodatkowaniu, w jaki sposób Spółka Przejmująca powinna obliczyć wartość majątku Spółki Dzielonej, stanowiącą przychód Spółki Przejmującej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2017.1.RK
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.168.2017.1.SO
     ∟Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.222.2017.2.AD
     ∟Ustalenie czy otrzymanie przez Wnioskodawcę wydzielonego działu nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej spowoduje po jego stronie powstanie przychodu.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2017.1.SO
     ∟w zakresie braku powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie i przeniesienie działalności do Spółek Celowych

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.159.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje połączenia spółek

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.61.2017.3.NL
     ∟powstanie obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2017.1.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj