Interpretacje do przepisu
art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


344/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.391.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z rozliczaniem transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.440.2019.1.KBR
     ∟Wystawienie faktury korygującej – zmiana terminu płatności.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.281.2019.4.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z dokumentu nie zawierającego nazwy oraz numeru.

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.318.2019.2.KO
     ∟opodatkowanie i udokumentowania świadczonej usługi noclegowej wraz ze śniadaniem i obiadokolacją jako usługi kompleksowej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.255.2019.1.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana spółka dzielona.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.273.2019.1.EB
     ∟Wystawianie faktur na małżonków, którzy są właścicielami nieruchomości.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.170.2019.2.PR
     ∟Poprawność wystawianej faktury dokumentującej usługę organizacji podróży służbowej.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.187.2019.1.KP
     ∟Zamieszczenie informacji dodatkowych na wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach dotyczących rozliczenia transakcji.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.148.2019.1.PK
     ∟Przechowywanie faktur w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku z tak przechowywanych faktur

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.141.2019.2.MWJ
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.05.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.18.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.186.2019.2.KO
     ∟w zakresie wystawienia zerowej faktury końcowej

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.177.2019.1.RD
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktur zakupowych gdzie jako nabywca wskazany jest Oddział.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.143.2019.1.JO
     ∟- opodatkowania według właściwej stawki świadczonych przez Wnioskodawcę usług – w celu dokonania zmian lokatorskich – opisanych dla Opcji 1 i Opcji 2 (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 2);- zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług opisanych w Opcji 3 (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3)

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.72.2019.1.MN
     ∟możliwość posługiwania się w obrocie gospodarczym nazwą skróconą Spółki

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.198.2019.1.KT
     ∟prawidłowość faktur zawierających dane Spółki i Oddziału oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur zakupowych

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.51.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie otrzymywanych przez Wnioskodawcę Faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie Faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.795.2018.2.PC
     ∟w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.707.2018.1.JF/MT
     ∟Opodatkowanie usług pośrednictwa wizowego, obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ustalanie proporcji odliczenia, rozpoznanie usługi kompleksowej oraz uznanie działalności Spółki za działalność w całości opodatkowaną.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.738.2018.2.JG
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.498.2018.2.RR
     ∟Dokumentowanie transakcji dostawy towarów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.586.2018.2.UNR
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.593.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania a bonifikaty.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.340.2018.2.SM
     ∟Treść wystawianej faktury otrzymywanej przez podmiot prowadzący przedszkola i żłobki dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.348.2018.3.KT
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.303.2018.1.JK
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury oraz w zakresie sposobu archiwizowania paragonów, tj. przechowywania ich obrazów wyłącznie w formie elektronicznej bądź przechowywania ich danych wyłącznie w pamięci kasy rejestrującej.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.341.2018.1.SM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego i korygowania faktur w związku z przekształceniem zakładu komunalnego w spółkę prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj