Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


173/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-581/14/DK
     ∟- Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniom NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jaku podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. - Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd. - Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych po dniu rejestracji Gminy, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego (i) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (ii) nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub (iii) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury, o ile będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT.

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-510/14/AZb
     ∟skoro kontrahent któremu Wnioskodawca sprzedał towary i na którego zamierza wystawić faktury korekty zakończył swoją działalność, to Wnioskodawca nie może wystawić faktur korygujących na podmiot nieistniejący

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-542/14/ES
     ∟sposób rozliczenia i udokumentowania rabatu dotyczącego wszystkich dostaw w okresie (lub odpowiednio w okresach) w świetle art. 106j ust. 3 ustawy o VAT

2014.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-318/14-4/MK
     ∟Czy Zespół od 01 stycznia 2014 roku w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej i uwzględniać faktury korygujące (obniżenie podstawy opodatkowania) w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą?

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-234/14/MD
     ∟Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej.

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-586/14-3/ISZ
     ∟w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-586/14-2/ISZ
     ∟w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących

2014.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-480/14/MS
     ∟Czy po wyrejestrowaniu dla potrzeb VAT Urzędu, Miasto ma prawo do korekty?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-200/14-2/AP
     ∟moment obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku wystawienia faktur korygujących

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-95/14-4/AKr
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-204/14-2/ISZ
     ∟w zakresie wystawienia zbiorczej faktury korygującej

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-220/14-2/MM
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia pracownikom samochodów osobowych na cele prywatne oraz prawa do korekty podatku należnego

2014.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-163/14-2/MM
     ∟wystawianie uproszczonych faktur korygujących dokumentujących przyznane bonusy

2014.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-163/14-3/MM
     ∟wystawianie uproszczonych faktur korygujących dokumentujących przyznane bonusy

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-196/14-2/AS
     ∟w zakresie możliwości i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów na rzecz ostatecznego konsumenta

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-161/14-2/MP
     ∟udokumentowanie udzielanych premii pieniężnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie;

2014.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-228/14/RSz
     ∟obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku otrzymania i przechowywania w formie elektronicznej potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę bądź w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1116/13-3/JK
     ∟dokumentowanie fakturą VAT sprzedaży towarów wymienionych w Załączniku nr 11 do ustawy potwierdzonej paragonem z kasy rejestrującej

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1323/13-3/MM
     ∟prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT, wystawiania faktur sprzedażowych, faktur korygujących, not korygujących, wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku VAT faktur korygujących i not korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1047/13/ES
     ∟rozliczenie na bieżąco korekty faktur w związku z podwyższeniem ceny świadczonych usług o wskaźnik waloryzacji

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1194/13-2/MKw
     ∟Udokumentowanie udzielanych premii pieniężnych

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-952/13/MS
     ∟możliwość anulowania wystawionych faktur VAT i zwrotu nienależnie zapłaconego podatku od towarów i usług

2013.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-815/13-3/MP
     ∟Wystawiane faktury korygujące spełniają wymogi formalne przewidziane w przywołanych przepisach (zarówno na gruncie przepisów obowiązujących przed, jak i po 1 stycznia 2014 r.).

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj