Interpretacje do przepisu
art. 11 ust. 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ust. 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.328.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów alokowanych do Oddziału.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.309.2017.1.AZ
     ∟Ustalając limit transakcji lub innych zdarzeń, mających wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, określony w art. 9a ust. 1 updop, należy wziąć pod uwagę sumę przychodów lub kosztów Wnioskodawcy i jego zagranicznego Oddziału (czyli skonsolidowane przychody lub koszty).

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.33.2017.1.AJ
     ∟W zakresie: skutków podatkowych przypisania do Oddziału (oraz transferów) środków pieniężnych pochodzących z umów finansowania zewnętrznego oraz uznania przypisania do Oddziału umów finansowania zewnętrznego za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT.

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.38.2017.1.AJ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przypisania do Oddziału (oraz transferów) środków pieniężnych, uznania przypisania do Oddziału umów finansowania zewnętrznego za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT, uwzględnienia wartości kapitału własnego Banku oraz kwoty zadłużenia Banku wobec Udziałowca przy kalkulacji kwoty odsetek niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, a także możliwości zaliczenia odsetek od środków związanych z finansowaniem w systemie „Money Pool”

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj