Interpretacje do przepisu
art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.579.2019.1.AB
     ∟Brak obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dostawy lokali mieszkalnych.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.274.2019.2.ASZ
     ∟- zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, - prawo do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.342.2019.3.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy sprzedaży działki niezabudowanej, zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży działki zabudowanej budynkami oraz działek zabudowanych budowlami, nie wliczanie do limitu sprzedaży wynikającego z art. 113 ustawy przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek zabudowanych, wliczania do limitu sprzedaży wynikającego z art. 113 ustawy przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki niezabudowanej oraz brak utraty prawa do zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.118.2019.2.MSU
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT według właściwej stawki dostawy: budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni 132 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego i garażu o powierzchni 34 m2 ruchomości w postaci samochodu osobowego.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.156.2018.1.MT
     ∟Uznanie Wspólnoty Mieszkaniowej za podatnika podatku VAT czynnego z tytułu dostawy lokalu niemieszkalnego.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.471.2017.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.518.2017.1.MSU
     ∟Czy Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 710 ze zm.) przysługuje zwolnienie od podatku VAT, a zatem nie ma obowiązku rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, bez względu na wielkość obrotów?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.970.2016.1.RH
     ∟Czy w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej może on korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży mieszkań zakupionych zgodnie ze stanem faktycznym? Czy z przedmiotowego zwolnienia będzie mógł korzystać w przyszłości w przypadku nabywania nieruchomości w sposób wskazany we wniosku? Czy Wnioskodawca może nie rejestrować się jako czynny podatnik VAT lub podatnik VAT zwolniony mimo przekroczonego obrotu 150.000,00 zł w 2015 roku? Czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składnia deklaracji VAT w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej? Czy Wnioskodawca może prowadzić wyłącznie ewidencję sprzedaży?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.926.2016.2.BM
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy mieszkania oraz w zakresie obowiązku Wnioskodawcy zarejestrowania się do podatku VAT w związku z tą transakcją

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.586.2016.2.MG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnienie podmiotowe od podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-557/16-1/PS
     ∟Prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-588/16-3/DG
     ∟opodatkowania nabycia Strychu oraz sprzedaży po jego adaptacji nowo powstałego lokalu mieszkalnego

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-122/16/BM
     ∟w zakresie opodatkowania i ujęcia w remanencie likwidacyjnym środka trwałego – zakładu dziewiarsko-krawieckiego

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-642/15/AL
     ∟W zakresie opodatkowania dostawy budynku niemieszkalnego, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych, na których są posadowione.

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-372/15/AB
     ∟Wnioskodawca dla czynności sprzedaży lokali będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przed rejestracją na budowę budynku w którym znajdują się lokale przeznaczone na sprzedaż lecz tylko w takim zakresie w jakim odnoszą się do tych właśnie lokali przeznaczonych do sprzedaży, tj. w zakresie w jakim będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-362/15/DK
     ∟- Wnioskodawca dla czynności sprzedaży lokali będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przed rejestracją na budowę budynku w którym znajdują się lokale przeznaczone na sprzedaż lecz tylko w takim zakresie w jakim odnoszą się do tych właśnie lokali przeznaczonych do sprzedaży, tj. w zakresie w jakim będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

2014.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-447/14/MS
     ∟opodatkowanie w związku z likwidacją spółki przekazania wspólnikom nieruchomości opisanych we wniosku oraz stwierdzenia czy w związku z przedmiotowym przekazaniem Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego i będzie zobowiązany do rejestracji dla potrzeb podatku VAT.

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-347/14-5/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości, lokali wraz z prawem wieczystego użytkowania).

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-6/14/KM
     ∟Rozstrzygnięcie czy przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych pozyskanych z przekształcenia lokali mieszkalnych Wnioskodawca „będzie płacił podatek VAT”.

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-4/14/KM
     ∟Czy przy sprzedaży lokali użytkowych pozyskanych z przekształcenia lokali mieszkalnych Wnioskodawca „będzie płacił podatek VAT”?

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-5/14/KM
     ∟Czy od ewentualnej sprzedaży mieszkań, powstałych na obecnie istniejącym poddaszu podczas remontu dachu, który jest konieczny z uwagi na aktualny stan budynku, Wnioskodawca będzie „płacił (…) podatek VAT”?

2014.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1192/13/ES
     ∟opodatkowanie wniesienia aportem do spółki jawnej działki zabudowanej

2014.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1285/13/DM
     ∟Zwolnienie podmiotowego i obowiązek rozliczenia podatku w przypadku sprzedaży lokali użytkowych.

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1209/13/MS
     ∟Brak opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego.

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-898/13/AW
     ∟Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi pośrednictwa w zakupie/sprzedaży samochodów (bez dostaw nowych środków transportu i bez doradztwa)

2008.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-188/07-4/MN
     ∟Prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT (art. 113 ust. 9) w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami używanymi o małej wartości.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj