Interpretacje do przepisu
art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


181/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.555.2019.1.DM
     ∟Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty dla rolnika ryczałtowego, mimo przekroczenia terminu płatności określonego w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.440.2019.1.KS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur VAT-RR.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.466.2019.1.DM
     ∟Praw do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT-RR.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.348.2019.1.EW
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.195.2019.2.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.367.2019.2.MM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur RR wystawionych przez Spółdzielnię dla rolników ryczałtowych będących jej członkami, w sytuacji gdy Spółdzielnia realizuje płatności wynikające z tych faktur pomniejszając je o wartość wpłat na fundusz udziałowy.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.107.2019.2.IP
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.42.2019.2.JG
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku dokonany na rzecz rolnika ryczałtowego, który otrzymał płatność od banku w ramach umowy, oraz prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazany na fakturze VAT RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR, bez podania daty faktury VAT RR.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.41.2019.2.KP
     ∟prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT-RR bez podania daty faktury VAT-RR

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.6.2019.2.AW
     ∟Udokumentowanie towarów poprzez wystawienie faktury VAT RR oraz prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.680.2018.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.363.2018.2.MŁ
     ∟Dokumentowanie faktura vat premii oraz zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego oraz prawo do odliczenia.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.376.2018.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.342.2018.2.ASZ
     ∟dokumentowanie sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.392.2018.2.JM
     ∟Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT RR.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.9.2018.1.KM
     ∟Jak należy udokumentować rozliczenie z plantatorem, gdy z ostatecznego rozliczenia (przeliczenie polaryzacji surowca lub aneks cenowy do umowy kontraktacji) dostaw surowca wynika, że plantator powinien otrzymać inne niż określone pierwotnie (w pierwotnym dokumencie) wynagrodzenie za dostarczone buraki cukrowe (podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia), w przypadku gdy: 1) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był rolnikiem ryczałtowym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT RR), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest podatnikiem VAT czynnym? 2) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był podatnikiem VAT czynnym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest rolnikiem ryczałtowym?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.47.2017.2.RK
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup drewna w stanie okrągłym oraz drzew rosnących, które następnie wycina, zakupionych od rolnika będącego rolnikiem ryczałtowym w przypadku nieudostępnienia przez rolnika danych z dowodu osobistego, jak również odmowy podpisania oświadczenia, że posiada status rolnika ryczałtowego, na podstawie innego dowodu księgowego, np. umowy kupna-sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.)?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-974/15/17-S/MN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj