Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1080/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.507.2019.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dostawy działek zabudowanych wywłaszczonych za odszkodowaniem.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.547.2019.1.KM
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokali mieszkalnych zakupionych po pierwszym zasiedleniu oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na ich remont.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.413.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, prawo do odliczenia podatku naliczonego od sprzedaży nieruchomości oraz z faktury dokumentującej wpłacony zadatek.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.408.2019.2.PR
     ∟Braku opodatkowania podatkiem na terytorium kraju przemieszczenia towarów z terytorium Austrii na terytorium Niemiec, obowiązek opodatkowania nabytej usługi od Firmy DE na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz opodatkowanie i udokumentowanie przemieszczenia półproduktów z terytorium Niemiec na terytorium Polski do Nabywcy PL.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.545.2019.1.PS
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.570.2019.1.AC
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży garażu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.569.2019.1.MDO
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.536.2019.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych w związku z wywłaszczeniem w zamian za odszkodowanie oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.568.2019.1.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.571.2019.1.KJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.487.2019.1.AJ
     ∟Planowana dostawa spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.202.2018.12.RMA
     ∟Brak obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.437.2019.2.AJ
     ∟Planowane zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę będzie podlegało opodatkowaniu 23% stawką podatku. Natomiast zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowiony jest budynek będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.298.2019.2.JG
     ∟opodatkowanie w trybie licytacji komorniczej sprzedaży prawa własności Nieruchomości wraz z prawem własności Budynku znajdującego się na tej Nieruchomości

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.319.2019.1.RMA
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nowo wydzielonych lokali.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.294.2019.1.AWA
     ∟Zwolnienie od podatku VAT przekazania nieruchomości zabudowanej do majątku osobistego.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.269.2019.2.RM
     ∟rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.356.2019.2.AJ
     ∟Planowana dostawa zwolnione będzie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.417.2019.1.RS
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.274.2019.2.ASZ
     ∟- zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, - prawo do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.383.2019.3.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budynku.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.3.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.381.2019.2.BK
     ∟Zwolnienie od podatku, dostawa nieruchomości.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.259.2019.2.MMA
     ∟Kupujący będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Ponadto Kupujący zamierza przebudować Nieruchomość na cele hotelowe oraz wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w analizowanym przypadku będą spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W konsekwencji przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz prawo do zwrotu tego podatku w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.297.2019.3.AKO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.301.2019.2.AW
     ∟Wniesienie przez Gminę do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości zabudowanych.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.332.2019.1.AJ
     ∟Planowana dostawa będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.314.2019.1.AD
     ∟Dotyczy zwolnienia od podatku dostawy budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz działki gruntu niezabudowanego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj