Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 ustawy o podatku rolnym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku rolnym

1

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2019.OBQ
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom noclegów w czasie wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.253.2018.1.AC
     ∟w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na Usługi Specjalistyczne

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.251.2018.1.AC
     ∟w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na Usługi Specjalistyczne

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2018.2.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.252.2018.1.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2005.09.13 - Urząd Skarbowy w Choszcznie - US-PO-II-415/7/2005
     ∟Czy gratyfikacje urlopowe wypłacane żołnierzą zawodowym, przypadajace na członka rodziny (dziecko) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jednostka Wojskowa zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania gratyfikacji urlopowej wypłacanej dla żołnierzy zawodowych – przypadającej na członka rodziny (dziecko). Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Jednostka Wojskowa żołnierzom zawodowym wypłaca na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.03.2004r. (Dz.U Nr 66, poz. 611) gratyfikację urlopową na członków rodziny (dziecko) w wysokości p...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj