Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


49/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości

1 2

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.281.2019.2.AZE
     ∟1. Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych. 2. Kwalifikacja przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów. 3. Uznanie kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.266.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.281.2019.2.BSA
     ∟w zakresie w zakresie momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.213.2019.2.KK
     ∟1. Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych. 2. Kwalifikacja przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów. 3. Uznanie kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.265.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.268.2019.2.BSA
     ∟w zakresie w zakresie momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.269.2019.3.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.277.2019.2.AP
     ∟w zakresie momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.263.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.212.2019.2.KK
     ∟1. Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych. 2. Kwalifikacja przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów. 3. Uznanie kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.262.2019.3.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.267.2019.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.261.2019.2.BSA
     ∟w zakresie w zakresie momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.292.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.279.2019.2.MJ
     ∟w zakresie momentu rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacji przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznania kosztów realizacji misji radia publicznego za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.588.2018.1.BM
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.61.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w rozumieniu art. 9a ust. 1b ustawy o CIT Spółkę należy traktować jako „podatnika rozpoczynającego działalność” w roku podatkowym 2017 i w efekcie czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej w 2017 r. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-543/16-4/RS
     ∟1) Czy rokiem podatkowym Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT (z zastrzeżeniem pierwszego roku podatkowego, do którego odnosi się pytanie nr 2), jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku kolejnego? 2) W związku z powyższym, czy pierwszy rok podatkowy Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT, trwa od dnia rozpoczęcia działalności przez Oddział w 2015 r. do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, tj. do dnia 31 marca 2016 r?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-436/16/BD
     ∟1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnienie w spółce składników majątkowych, zakwalifikowane jako „część nieruchomościowa” stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop? 2. Czy prawidłowe jest przyjęcie (w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1), że wobec wydzielenia w ramach planowanego podziału spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej „część nieruchomościową”, podział spółki będzie neutralny podatkowo stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 updop?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-314/15-4/AM
     ∟Ustalenie przez Spółkę pierwszego roku podatkowego od dnia 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., w sytuacji gdy Spółka rozpoczęła działalność 23 czerwca 2014 r., należy uznać za działanie niezgodne z postanowieniami art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, stosownie do art. 27 ust. 1 i ust. 2 Wnioskodawca zobowiązany był do złożenia pierwszego zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (CIT-8) oraz sporządzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy, który trwał od dnia rozpoczęcia działalności, tj. od dnia 23 czerwca 2014 r. do końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca rozpoczął działalność.

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1043/13-2/MS
     ∟Czy rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku będzie trwał do 28 lutego 2015 roku czy też zakończy się dopiero 29 lutego 2016 roku?

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-914/11-2/AS
     ∟Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-912/11-2/AS
     ∟Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-913/11-2/AS
     ∟Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-891/11/MO
     ∟W związku z otrzymaniem przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową, dla celów amortyzacji podatkowej, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, jak i praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-890/11/MO
     ∟Czy w związku z faktem, że Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w 2010 r., z ustalonym rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy trwającym do 30 listopada 2011 r., zobowiązana jest do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosować przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-893/11/MO
     ∟Jak będzie należało określić dochód do opodatkowania w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy ZCP, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które:a. zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki,b. nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki-w szczególności jak będzie należało ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment ich ewentualnej sprzedaży?

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-892/11/MO
     ∟W związku z otrzymaniem przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, jak i praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-533/11-2/PK1
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r. z związku z nabyciem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-535/11-2/PK1
     ∟Czy związku z faktem, że Spółka A jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w 2010 r., z ustalonym rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy, trwającym do 30 listopada 2011 r., to Spółka zobowiązana jest do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosować przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? Czy Spółka A będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych): praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) W Alicante, składników majątkowych stanowiących u wnoszącego aport środki obrotowe (handlowe), począwszy...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj