Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.391.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty przygotowawczej.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.291.2018.2.PW
     ∟Określenie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanych tantiem.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.180.2018.1.MS
     ∟Powstanie przychodu z tytułu prowizji od pożyczki.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.277.2017.2.AZ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.278.2017.1.MS
     ∟w zakresie ustalenia w którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu pozaodsetkowych kosztów pożyczki konsumenckiej, tj. naliczanej opłaty przygotowawczej oraz opłaty administracyjnej

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.98.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres do 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.97.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres powyżej 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.100.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres powyżej 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.74.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres do 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres powyżej 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.101.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres powyżej 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.99.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres do 30 dni)

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.102.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu Prowizji za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki (dot. pożyczki na okres do 30 dni)

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.38.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia daty powstania przychodu ze świadczonych usług serwisowych.

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.33.2017.1.JS
     ∟Moment rozpoznania przychodu z tytułu prowizji.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.5.2017.1.MS
     ∟wskazanie momentu rozpoznania przychodów z tytułu Opłaty za pakiet rozliczanej w Okresach Rozliczeniowych

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.15.2017.1.AK
     ∟Czy w przypadku rozłożenia na raty płatności z tytułu opłaty przygotowawczej Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w momencie, gdy każda z poszczególnych rat (zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat) stanie się należna (wymagalna), tj. na koniec każdego z kolejnych okresów rozliczeniowych określonych w pierwotnym harmonogramie spłat?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.8.2017.1.JG
     ∟W jakiej dacie powstanie przychód z tytułu opłat (opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata przygotowawcza, opłata za obsługę pożyczki) i prowizji (prowizja za udzielenie pożyczki), wchodzących w skład całkowitego kosztu pożyczki – każdorazowo w momencie ich regulowania przez pożyczkobiorcę, zgodnie z harmonogramem spłaty poszczególnych rat pożyczki, czy też w momencie udzielenia pożyczki, tj. w dniu zawarcia umowy?

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.28.2017.1.MST
     ∟W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu Opłaty przygotowawczej należnej z tytułu czynności związanych z udzieleniem pożyczki

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.24.2017.1.AJ
     ∟W zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu udzielenia licencji przez Spółkę.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.902.2016.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu opłaty za udzielenie pożyczki

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.955.2016.1.EŻ
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu opłaty za udzielenie pożyczki

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.995.2016.1.PS
     ∟w zakresie daty powstania przychodu z tytułu świadczenia usług

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-411/16-3/MK
     ∟Kiedy i w jakiej wysokości w świetle art. 12 ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy CIT powstaje przychód z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę opisanych usług najmu?

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-666/16-4/MS
     ∟Wskazanie momentu rozpoznania przychodów z tytułu Opłaty za pakiet rozliczanej w Okresach Rozliczeniowych;

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-653/16-1/WLK
     ∟Czy Spółka właściwie rozpoznała moment uzyskania przychodu? (cześć pytania zadanego we wniosku)

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-81/13-4/16-S/PM
     ∟Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany w okresach rozliczeniowych miesięcznych przez 5 lat, gdy zapis wynika z faktury lub umowy?

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-585/16-1/AP
     ∟Czy momentem powstania przychodu z tytułu sprzedaży licencji do gier komputerowych przez Spółkę (powstania obowiązku podatkowego) w podatku dochodowym od osób prawnych jest data wystawienia faktury VAT?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-274/16-2/AP
     ∟brak powstania przychodu z tytułu doprowadzenia stopnia zaawansowania prac do poziomu przewidzianego w planie płatności zaliczek w momencie wystawienia faktury zaliczkowej

2016.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-62/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj