Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1788/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.407.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.545.2019.1.AC
     ∟kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia Powiernika

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.490.2019.1AC
     ∟Obowiązki podatkowe w związku z zawartą umową powiernictwa

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2019.2.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając dochody z tytułu świadczonych usług na podstawie umowy opisanej we wniosku, jako przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.353.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.352.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2019.3.MJ
     ∟Kwalifikacja do odpowiedniego źródła, przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją umowy zawartej ze Spółką.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.338.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika - udział Zarządzającego w studiach podyplomowych.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.434.2019.2.ICZ
     ∟Kontrakt menadżerski - opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze spółką.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.408.2019.2.ICZ
     ∟- Opodatkowanie odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia; - Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki - Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej opodatkowanie czynności, za które zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu przestrzegania przez Zarządzających nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wypłaty odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.284.2019.4.MJ
     ∟Powstanie przychodu w związku z uiszczeniem przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.395.2019.2.MSO
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarzadzania Spółką.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.209.2019.2.BK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.353.2019.4.ICZ
     ∟Kontrakt menadżerski - opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze spółką XYZ.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM
     ∟Czy Wnioskodawca może odprowadzać podatek liniowy?

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.307.2019.2.MSO
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarzadzania oraz określenie czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.251.2019.1
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.164.2019.2.KF
     ∟- skutki podatkowe udostępnienia Zarządzającym w celu realizacji powierzonych im funkcji zasobów Spółki, - skutki podatkowe finansowania Zarządzającym przez Spółkę kosztów szkoleń zbiorowych związanych wyłącznie z przedmiotem działalności Spółki oraz kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, a także związanych z nimi kosztów podróży służbowych Zarządzających, - skutki podatkowe refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń Zarządzających, - skutki podatkowe sfinansowana przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O .

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.301.2019.2.ASY
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.250.2019.2.ASY
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.276.2019.1.RR
     ∟kwalifikacja przychodu uzyskanego na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.275.2019.1.RR
     ∟kwalifikacja przychodu uzyskanego na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.159.2019.1.MU
     ∟Opodatkowanie zapłaconych przez płatnika za podatnika składek na ubezpieczenie społeczne

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.150.2019.1.ŁS
     ∟Opodatkowanie zapłaconych przez płatnika za podatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.149.2019.1.KK
     ∟Czy Wnioskodawca świadczący usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką (w której jednocześnie pełni funkcję członka zarządu na podstawie aktu powołania) może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów osiąganych na podstawie ww. umowy?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.104.2019.2.AN
     ∟Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.133.2019.2.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej obejmowanych udziałów i jednocześnie niższy niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 omawianej ustawy. Przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie zbycia tych udziałów, tj. dalszej odsprzedaży.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.155.2019.1.MD
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów współpracy ze specjalistami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (płatnik)

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.14.2019.3.MP
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj