Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


28/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.817.2016.1.DR
     ∟Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo odliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane do KRUS od zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.341.2016.1.KU
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności pozarolniczej kwotę stanowiącą 7,75% wysokości opłaconej składki zdrowotnej wymierzonej przez KRUS z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej? Jeśli tak, to czy składki zdrowotne Wnioskodawca będzie mógł odliczać od miesięcznych zaliczek, czy może dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-28?

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1336/14-2/KS
     ∟Czy przedstawiony sposób odliczeń jest prawidłowy, czy można uwzględnić zapłacone składki w dniu wyliczania ryczałtu. Jeśli nie, to co Wnioskodawca powinien zrobić?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-150/13-2/AMN
     ∟Czy Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia od ryczałtu z tytułu dzierżawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane do KRUS-u i w jakiej wysokości?

2011.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-949/11/WM
     ∟1. Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2010 r. opłacając ryczałt od przychodów powinien obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6.276 zł 49 gr?2. Czy zwrot składek spoczywa na urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy?

2011.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-908/11-4/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dobrowolnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-528/11-2/MP
     ∟Odliczenia od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz odliczenia od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

2009.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-234/09-2/MT
     ∟Czy w świetle art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może od podatku – za wynajem domu w Polsce – odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w Niemczech?

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1232/08-2/IF
     ∟Podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się ryczałt nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od przychodu.

2008.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-311/08/BK
     ∟Skutki podatkowe dla podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Francji dokonanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrotu składek ubezpieczeniowych za lata 2005 – 2007

2006.10.24 - Urząd Skarbowy w Malborku - DFII/415–55/06/JK
     ∟Czy podlega obniżeniu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o zapłacone w 2006 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2000-2005?

2006.04.22 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD/415-33/06/R1
     ∟Czy podatnik, prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną na zasadach ogólnych i w firmie jednoosobowej opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, może odliczać od przychodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz od zryczałtowanego podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie dokonywać tych odliczeń odpowiednio od dochodu i podatku dochodowego?

2006.03.03 - Urząd Skarbowy we Włoszczowej - PD-415/1/06
     ∟Czy zapłacone w 2005 roku składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiące X i XI w 2004 roku można uwzględnić w PIT-28 za 2005 r. ?

2005.11.28 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZD/415-37/05
     ∟Czy prawidłowe jest zmniejszanie podatku odprowadzanego z tytułu osiąganych dochodów z najmu lokalu i umów o dzieło o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z NFZ ? Dnia 19 października 2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo Podatnika z zapytaniem czy prawidłowe jest zmniejszanie podatku odprowadzanego z tytułu osiąganych dochodów z najmu lokalu i umów o dzieło o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik uzyskuje dochody z najmu lokalu użytkowego oraz umów o dzieło (nie prowadzi dzia...

2005.07.15 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - US IA-415/16/05
     ∟Czy mogę obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 rok wykazany w zeznaniu podatkowym PIT-37, o zapłaconą w roku 2004 składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, w tej części, która nie mogła zostać odliczona w zeznaniu podatkowym PIT-28 za 2004 rok, z uwagi na fakt, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był niższy od kwoty opłaconej z tytułu w/wym. ubezpieczenia?

2005.06.24 - Izba Skarbowa w Bydgoszczy - PB4/4218-SIP-1/05
     ∟Czy zapłacone od trzech rodzajów działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik może odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ nie odlicza ich od innego podatku dochodowego.

2005.04.11 - Urząd Skarbowy w Grudziądzu - USIII/415-9/45/05
     ∟Czy zapłacone od trzech rodzajów działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik może odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ nie odlicza ich od innego podatku dochodowego.

2005.03.10 - Urząd Skarbowy w Tychach - US.PD/415/T-16/8/05
     ∟czy istnieje możliwość odliczenia w zeznaniu PIT-37 za rok 2004 opłaconych przez podatnika w miesiącu styczniu i lutym 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiące grudzień 2003 i styczeń 2004, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 za rok 2004.

2005.02.24 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NG/GF/I/412/XII/05
     ∟Czy uzyskując wyłącznie przychody z najmu przysługuje z tego tytułu prawo do obniżenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

2005.02.17 - Urząd Skarbowy w Kutnie - I-415/1/05
     ∟Czy mogę pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone skadki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowany podatek dochodowy o składkę zdrowotną w wysokości 7,75%? Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i opłacam zryczałtowany podatek dochodowy od osiągniętych przychodów. Moim zdaniem mam prawo do takich odliczeń.Postanowienie

2005.01.05 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/FD1/415/51/05/GW
     ∟W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zadeklarowałem opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego tytułu opłacam składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości pomniejszenia należnego w danym miesiącu ryczałtu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym także składki zapłacone w miesiącach, w których nie uzyskałem przychodu.

2004.12.08 - Izba Skarbowa w Łodzi - PBI-1/4150-9/04/EK
     ∟Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT - 37 za 2003 r., która nie została odliczona od podatku w formie karty podatkowej ?

2004.06.23 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - US I/1/415/ 15 /2004
     ∟Podatnik pyta czy prawidłowo dokonał pomniejszenia kwoty podatku o zapłacone w kwietniu 2004r. składki na ubezpieczenie zdrowotne należne wcześniej. W piśmie podatnik podał, iż w miesiącu kwietniu 2004r. wpłacił do ZUS-u kwotę 5.000 zł na pokrycie zaległych i bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne i oczekuje na decyzję ZUS-u o rozksięgowanie kwoty 5.000 zł na poszczególne miesiące, aby uzupełnić zaległe składki oraz odsetki. Podatnik wyjaśnił też, iż zryczałtowany podatek dochodowy wg ewidencji przychodów za miesiąc kwiecień 2004r. wyniósł 5.531,10 zł, a po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne stosując ograniczenie do wysokości 7,75% po...

2004.05.28 - Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim - USP-II-415/8/04
     ∟Czy można pomniejszyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za okres od grudnia 2003 r. do kwietnia 2004 r. pomimo, iż podatnik w okresie tym nie uzyskiwał przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

2004.05.24 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US-36/1CG/412/i-24/04/MM
     ∟Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczona w zeznaniu rocznym? Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144,poz. 930 ze zm.) stanowi, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zapłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od poda...

2004.03.29 - Izba Skarbowa w Katowicach - US.PB-1/415-6/04
     ∟dotyczy możliwości odliczenia od podatku opłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym PIT-28 za rok 2003

2004.01.23 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0443/03
     ∟Czy można o zapłacone w 2003 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999 -2001 obniżyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2003r.? W 2003 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał podatniczkę do zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999 - 2001. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.), zmienionego ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961) i ustawą z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj