Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


146/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-547/11-2/EWW
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-822/11-3/KB
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-410/11-4/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.

2011.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-410/11-3/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-417/11-4/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-417/11-3/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-663/11/BW
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-662/11/BW
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-664/11/BW
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-932/11-2/JK
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-931/11-2/SM
     ∟brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora

2011.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-875/11-2/JK
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-614/11-3/LK
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-199/11-2/MP
     ∟Jakie skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje zawarcie bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem?Czy w sytuacji, gdy Spółka podpisałaby z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki z tytułu dokonywanych przez nich czynności w związku z powołaniem ich do organów Spółki i jako ubezpieczonego wskazano by w sposób abstrakcyjny każdą z osób wchodzących w skład organu Spółki (zarówno byłych jak i aktualnie wchodzącą w skład tego organu, jak też każdą potencjalną w przyszłości w okresie ubezpieczenia), jednak bez imiennego ich wymienienia, a wysokość składki ubezpieczeniowej określona w sposób zryczałtowany ponoszona byłaby ze środków własnych Spółki, to składka ta stanowiłaby przychód do opodatkowania u ubezpieczonych członków władz Spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem, a na Spółce ciążyłby obowiązek płatnika?

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-501/11-4/JK
     ∟Czy kwota dopłaty do akcji, tj. różnica pomiędzy ceną nabycia akcji a jej wartością rynkową, stanowi dla pracownika – już w momencie nabycia akcji – przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

2011.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-500/11-4/JK
     ∟Czy kwota dopłaty do akcji, tj. różnica pomiędzy ceną nabycia akcji a jej wartością rynkową, stanowi dla pracownika – już w momencie nabycia akcji – przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-499/11-4/JK
     ∟Czy kwota dopłaty do akcji, tj. różnica pomiędzy ceną nabycia akcji a jej wartością rynkową, stanowi dla pracownika – już w momencie nabycia akcji – przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

2011.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-473/11-2/KB
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-224/11-2/EWW
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-494/11-2/JK
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-332/11-2/JK
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-325/11-2/SM
     ∟brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora

2011.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-230/11-2/KC
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

2011.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-66/11/WM
     ∟Do jakiej kategorii źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć wynagrodzenie za czynności wykonywane przez prokurenta w oparciu o uchwałę komplementariusza spółki powołującą go na powyższe stanowisko?

2011.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-213/11-2/KT
     ∟Sprawowanie przez Wnioskodawcę w Spółce Inwestycyjnej funkcji dyrektora alternatywnego (ang. alternate director) oraz dyrektora wykonawczego (ang. executive director) nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba pełniąca te funkcję i uzyskująca z tego tytułu przychody, nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce Inwestycyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-212/11-2/JK
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-214/11-2/SM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora.

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-211/11-2/KB
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Holdingowej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1005/10-2/MK1
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania diet otrzymywanych przez członków rady stowarzyszenia.

2010.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-811/10-2/AI
     ∟Uznanie za podatnika podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj