Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


109/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.101.2019.1.DK
     ∟Czy nieodpłatna cesja praw wynikających z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizowana przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.433.2019.2.AC
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.291.2019.1.PM
     ∟Z uwagi na spełnienie przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych warunków umożliwiających zastosowanie ww. zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, tj. Wnioskodawca w wyniku zawartej z przyrodnią siostrą (a więc osobą zaliczoną w stosunku do niego do I grupy podatkowej) umowy zamiany otrzymał lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość – stwierdzić należy, iż nie był on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.119.2019.1.PB
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.87.2019.1.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłego Partnera, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawczyni w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.90.2019.3.MZA
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia w związku z darowizną przedsiębiorstwa.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.154.2019.2.BD
     ∟W jakiej wysokości zamieniający się będą musieli zapłacić podatek od planowanej transakcji zamiany mieszkań?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.35.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.16.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.15.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.3.2019.3.LB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie obciążona podatkiem od spadków i darowizn przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności?

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.135.2018.1.PB
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem od męża nieruchomości w drodze darowizny?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.161.2018.1.LB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka (przypadająca na nabywany udział)? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, w której hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadków i darowizn będzie równy 0 zł?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2018.4.DK
     ∟Czy spadkobiercy mają obowiązek, a jeśli tak to w jakiej wysokości – uiścić podatek od spadku po spadkodawczyni od kwot, które zostały skradzione z jej rachunku bankowego zanim objęli oni spadek w posiadanie?

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.71.2018.1.BD
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię od męża (z którym pozostaje w separacji) udziału wynoszącego ½ części we własności wyżej wymienionego lokalu mieszkalnym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.72.2018.1.AD
     ∟Dla zastosowania omawianego zwolnienia nie ma znaczenia, że pomiędzy małżonkami została orzeczona separacja.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.29.2018.2.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki pieniężnej

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.11.2018.2.KB
     ∟1. Czy w świetle powyższych informacji, które zostały opisane w poz. 74 jako stan faktyczny, zwrot: „miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dotyczący nabywcy w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ma zastosowanie do osoby Wnioskodawczyni i jednocześnie czy jako osoba obdarowywana Wnioskodawczyni spełnia wszelkie przesłanki wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn? (pytanie przyporządkowane przez Wnioskodawczynię do stanu faktycznego) 2. Czy w związku z opisanym w poz. 74 stanem faktycznym oraz na podstawie art. 4 ust. 4 w powiązaniu z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn następuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, jeśli takowa darowizna na rzecz Wnioskodawczyni aktem notarialnym zostanie przez ojca Wnioskodawczyni dokonana? (pytanie przyporządkowane przez Wnioskodawczynię do zdarzenia przyszłego)

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.17.2018.1.PB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów tytułem spodziewanej darowizny będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji czy będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.18.2018.1.PB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów tytułem spodziewanej darowizny będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji czy będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.70.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.155.2017.2.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.65.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego, stanowiska garażowego oraz boksu gospodarczego.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.62.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.48.2017.1.AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.123.2017.1.PM
     ∟Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności mieszkania obciążonego hipoteką, której wartość (całkowita bądź połowa) przewyższa wartość połowy mieszkania, bez spłat i dopłat na rzecz dotychczasowego współwłaściciela (partnerki Wnioskodawcy) w 1/2 części, na skutek którego Wnioskodawca stanie się wyłącznym właścicielem mieszkania (wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej) w zamian za całkowite przejęcie obciążenia hipotecznego, wywoła konieczność zapłaty przez Wnioskodawcę podatku od spadków i darowizn?

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.119.2017.1.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki internetowej

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj