Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1287/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.366.2019.1.AW
     ∟Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.361.2019.1.DJD
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu powstałego w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota otrzymanej dotacji

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.297.2019.2.PS
     ∟Czy pobieranie wynagrodzenia jako przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach realizowanego projektu może być kwalifikowane jako wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.268.2019.1.DR
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2011 r., należy traktować jako dochód? 2. W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.195.2019.1.AG
     ∟1. W zakresie stanu faktycznego nr 1, kwota dofinansowania Projektu w części pochodzącej ze środków europejskich oraz z dotacji celowej stanowi dochód niepodlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a tym samym wypłata nadwyżki na konto prywatne Wnioskodawcy wynikająca z wypłaconego dofinansowania projektu, w całości rozliczanego ryczałtowo, powstała w wyniku mniejszych wydatków niż kwota otrzymanego dofinansowania projektu stanowi przychód, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 (w zakresie, w jakim środki pochodzą z budżetu państwa) oraz pkt 136 ww. ustawy (w zakresie, w jakim pochodzą one ze środków Unii Europejskiej); a nie jak błędnie wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 137; 2. W zakresie stanu faktycznego nr 2, kwota dofinansowania Projektu w części pochodzącej ze środków europejskich oraz z dotacji celowej stanowi dochód niepodlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a tym samym wypłata nadwyżki na konto prywatne Wnioskodawcy wynikająca z wypłaconych kosztów pośrednich, powstałej w wyniku mniejszych rzeczywistych wydatków niż kwota otrzymanego dofinansowania z tytułu kosztów pośrednich stanowi przychód, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 (w zakresie, w jakim środki pochodzą z budżetu państwa) oraz pkt 136 ww. ustawy (w zakresie, w jakim pochodzą one ze środków Unii Europejskiej); a nie jak błędnie wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 137.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.256.2019.1.PSZ
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej na ten cel dotacji pozostająca w działalności jako środki własne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty bezpośrednie poniesione w projektach rozliczanych ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej na ten cel dotacji pozostająca w działalności jako środki własne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.261.2019.1.WM
     ∟Czy środki otrzymane z dotacji ZUS wydatkowane na zakup wózka widłowego i wentylację - będące środkami trwałymi - stanowią przychód z działalności gospodarczej?

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - DPP7.8220.37.2017.GFQV
     ∟Jeżeli pobrana od kupującego kwota jest wyższa od opłaty dla przewoźnika, nadwyżka ponad tę opłatę powinna być wykazana w dziennym zestawieniu sprzedaży i opodatkowana 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.9.2019.6.AP
     ∟skutki podatkowe otrzymania przez Wnioskodawcę dobrowolnych wpłat od internautów

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.71.2018.10.WS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia koordynatora niepublicznego żłobka sfinansowanego z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.659.2018.2.MS
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków finansowych z tytułu realizowanego projektu badawczego

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.40.2019.2.ID
     ∟W zakresie przychodów, zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 136

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.11.2019.2.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 136

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.24.2019.2.AGR
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanej dotacji oraz zaliczenie wydatków sfinansowanych dotacją w koszty uzyskania przychodów.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.472.2018.4.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów transportu, zakwaterowania (noclegów) i wyżywienia.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.432.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe otrzymanej dotacji przy złomowaniu pojazdów.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.12.2019.1.AK
     ∟1) Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2012 r., należy traktować jako dochód? 2) W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIP2-1.4011.625.2018.1.RK
     ∟Moment powstania przychodu

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.8.2019.1.WM
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku sądu powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za rok 2012, należy traktować jako dochód Wnioskodawczyni? 2. W jakim okresie należy opodatkować dochód z tych środków?

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.13.2019.1.DR
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2012 r., należy traktować jako dochód? 2. W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.306.2018.2.DR
     ∟Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanych środków?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.179.2018.2.JŁ
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2018 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej, należnej za 2012 r., należy traktować jako dochód? 2. W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.211.2018.1.JŁ
     ∟Czy część dotacji przeznaczona na wynagrodzenie dyrektora będącego jednocześnie właścicielem niepublicznego liceum, wypłaconego w 2017 r., powinna być przychodem z działalności gospodarczej i wykazywana w PIT-36 lub PIT-36L, czy powinna być uwzględniana jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i wykazywana w PIT-11?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.71.2018.1.WS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia koordynatora niepublicznego żłobka sfinansowanego z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.65.2018.3.RK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-1059/14/18-S/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dotacji oraz w zakresie momentu zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.57.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z PFRON refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.433.2017.1.MR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.318.2017.2.DP
     ∟Czy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacja, będąca rekompensatą (wynagrodzeniem) za pracę Wnioskodawcy w charakterze Kierownika Projektu stanowi przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, a więc przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Czy przychód ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy? Czy przepisy podatkowe, nie stoją na przeszkodzie, by wyżej wymieniona dotacja była traktowana jako koszty rozliczane w ramach projektu realizowanego z Instytucją Pośredniczącą (koszty kwalifikowane projektu)?

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.354.2017.1.DP
     ∟Czy środki pieniężne otrzymane w 2017 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej, należnej za rok 2012 r., należy traktować jako dochód? W jakim okresie należy opodatkować te środki?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj