Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.277.2017.2.AZ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-762/16-6/BC
     ∟w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu usług okresowego dostępu do portali elektronicznych

2011.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-875/10-2/IŚ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym opłata za przechowanie winna być traktowana jako wpłata na poczet usługi świadczonej w przyszłych okresach sprawozdawczych i wykazywana dla celów podatku dochodowego jako przychód rozliczany w każdym miesiącu (w wysokości ustalonej proporcjonalnie do okresu, za jaki jest uiszczana), tj. w okresach sprawozdawczych, w jakich świadczona jest usługa?

2007.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-109/07/MT
     ∟Czy zgodnie z przepisem art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie i ujemne różnice kursowe, wynikające z dokonywanej dla celów podatkowych wyceny zaliczki wyrażonej w walucie obcej, można zaliczyć odpowiednio do przychodów i kosztów podatkowych?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj