Interpretacje do przepisu
art. 15 ust.  6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust.  6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-140/15-2/TO
     ∟Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o CIT, w wyniku opisanej w stanie faktycznym likwidacji Znaków Towarowych, dokonanej na skutek utraty ich przydatności gospodarczej, Spółka była uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej zlikwidowanych Znaków Towarowych - w dacie ich likwidacji, czyli potwierdzonego opisanymi dokumentami wycofania praw do tych znaków z ewidencji WNiP, na skutek podjęcia decyzji co do trwałego zaprzestania ich używania w przyszłości?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj