Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.31.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do usług informatycznych oraz usług wsparcia procesu sprzedaży, nabywanych od podmiotu powiązanego.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.575.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze IT podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.680.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracy, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.581.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług zaopatrzenia podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.645.2018.2.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie finansów zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.678.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie systemów informatycznych, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.676.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie kadr zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.677.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie produkcji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.679.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie usług prawnych, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.578.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze zakupów podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.579.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług technicznych podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP w części dotyczącej

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.542.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR) podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.576.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty wskazanych we wniosku usług w obszarze rozwoju handlowego podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.13.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na odpłatne nabycie uprawnień do emisji CO2.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.69.2019.1.AW
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości pozyskanych na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.8.2019.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki związane z organizacją spotkań biznesowych, takich jak noclegi, posiłki, drobny poczęstunek, napoje, materiały biurowe, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.3.2019.2.BS
     ∟zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia sprzedaży ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.19.2019.1.AS
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywania praw do korzystania z Licencji oraz analogicznych opłat licencyjnych ponoszonych przez SpK w części proporcjonalnej do udziałów Spółki w zyskach SpK

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.596.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia – w zakresie produkcji

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.594.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia- IT

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.592.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia- finanse

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.590.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- prawo

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.589.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- w zakresie jakości, środowisk, BHP

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.587.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- HR

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.591.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- w zakresie treasury

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.593.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia- HR

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.595.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia - łańcuch dostaw

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.597.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia – w zakresie logistyki

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.588.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- IT

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.586.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- finanse

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj