Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


33/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.112.2018.1.KB
     ∟Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem Usług, które są refakturowane przez Usługodawcę będącego podmiotem powiązanym względem Wnioskodawcy, podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonemu w art. 15e ustawy o PDOP?

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.105.2018.2.LG
     ∟Określenie czy poniesione koszty w związku z nabyciem usług, które są refakturowane na Wnioskodawcę przez podmiot powiązany, nie podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.94.2018.3.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy koszty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj