Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


458/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.366.2019.1.AG
     ∟zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, przekazanych uprzednio od dłużnika w drodze dokonania datio in solutum

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2019.1.AM
     ∟zaliczenie zagranicznych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w kwotach brutto (tj. wartość netto faktury wraz z lokalnym podatkiem od wartości dodanej) oraz rozpoznania zwrotu podatku naliczonego od zagranicznych zakupów jako przychodu podatkowego

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.350.2019.1.JG
     ∟Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej kwoty podatku z faktur zakupowych.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT
     ∟w zakresie limitowania kosztów podatkowych związanych z zawartą usługą leasingu.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2019.1.APO
     ∟uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu Płatności 1 i Płatności 2 oraz konsekwencji dokonania korekty wystawionych na TE faktur.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.23.2019.4.KK
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów raty czynszu leasingowego w przypadku oddania samochodów w najem (zastosowanie przepisów obowiązujących do 31.12.2018 r.)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.291.2018.1.MC
     ∟Czy podatek vat od wydatków niepodlegających odliczeniu w zakresie wydatków eksploatacyjnych samochodu stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.499.2018.3.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.324.2018.1.MO
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dokumentujących usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy?

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.263.2018.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.262.2018.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.132.2018.2.KK
     ∟uznanie za koszt uzyskania przychodu podatku od towarów i usług za świadczone usługi szkolenia

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.347.2017.1.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.346.2017.1.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz sprzedażą premiową

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.486.2017.2.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.387.2017.2.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę Loteriami Promocyjnymi.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.388.2017.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.351.2017.1.AW
     ∟Czy Spółka ma prawo obliczyć podatek VAT od zakupu komputerów obliczeniowych, a jeśli nie to czy nieodliczony podatek zwiększa wartość środka trwałego?

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.327.2017.1.AP
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.210.2017.1.AP
     ∟Koszty poniesione na zakup przekąsek udostępnianych pracownikom w automatach w czasie pracy, spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, są bowiem ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.213.2017.1.BJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty brutto wydatków z tytułu rat leasingowych

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.258.2017.2.BC
     ∟W zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy Wnioskodawca zrezygnował z możliwości jego odliczenia oraz zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu Muzeum powstałego w wyniku braku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego naliczonego podatku od towarów i usług.

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.104.2017.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenie Agencji organizującej imprezę promocyjną

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.114.2017.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia czy wartość zapłaconego na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę Komandytową otrzymującą wkład niepieniężny podatku od towarów i usług należnego będzie dla Wnioskodawcy stanowiła przychód podatkowy oraz czy kwota podatku od towarów i usług naliczonego będzie mogła zostać uznana za wydatek na nabycie ogółu praw i obowiązków wspólnika Spółki Komandytowej w przypadku ewentualnego zbycia przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków wspólnika Spółki Komandytowej.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.6.2017.2.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z najmem samochodów osobowych dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.16.2017.1.AL
     ∟Interpretacja indywidualna w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości faktur wraz z podatkiem VAT z tytułu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.1129.2016.3.BG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług w części w której otrzymane dofinansowanie ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego: - nie będzie pokrywać kwoty podatku od towarów i usług, - będzie pokrywać kwotę podatku od towarów i usług.

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.46.2017.1.BD
     ∟Czy Spółka ma prawo do zaliczenia wydatku poniesionego na usługi Pośrednika wykonane w ramach Umowy do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto (tj. bez naliczonego podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu), a w przypadku, gdy naliczony podatek VAT od tych usług nie będzie podlegał odliczeniu, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów także naliczonego podatku VAT wykazanego w fakturze wystawionej przez Pośrednika?

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.985.2016.1.BKD
     ∟Czy poniesione na wynajem obiektów sportowych wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jeżeli zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki, a z wynajętych obiektów sportowych będą mogli korzystać nieodpłatnie pracownicy spółki (spółka nie będzie prowadziła ewidencji pracowników korzystających z obiektu sportowego, nie będzie obciążała korzystających z obiektów sportowych kosztami wynajmu. Czy w przypadku, gdy spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur za wynajem obiektów sportowych, to czy ten nieodliczony podatek VAT będzie mógł zwiększać u Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj