Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1961/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.258.2019.1.PB
     ∟w zakresie sposobu kalkulacji kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.407.2019.1.RR
     ∟skutki podatkowe zbycia udziałów spółki kapitałowej

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-416/15/19-S/JG
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów w Spółce Kapitałowej, równych wartości rynkowej wkładów wniesionych do Spółki z dnia wniesienia?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.237.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce nabytych w 2016 r. w drodze wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z takiego zbycia będzie wartość określana jako wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki w 2016 r. w zamian za udziały tej Spółki w drodze ww. wymiany udziałów

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-51/15-3/S/SP
     ∟Zasady na jakich nastąpi opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego bez albo ze zmniejszeniem liczby udziałów oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, celem umorzenia udziałów gdzie nie dojdzie albo dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-306/15-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia Spółce Nabywanej udziałów celem ich umorzenia

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4510-164/15-1/NL
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze transakcji wymiany udziałów

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-550/15-2/DP
     ∟wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: - ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów; - możliwości zastosowania art. 12 ust. 4d oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-1043/15-4/KK/S/19/MS
     ∟wymiany udziałów

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-250/15-5/18-S/MJ
     ∟Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-271/15-5/18-S/MJ
     ∟Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-270/15-5/118-S/MJ
     ∟Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-413/14-11/18-S/SJ
     ∟koszt uzyskania przychodu w związku utworzeniem nowej spółkę, a następnie wniesienie do niej w drodze wymiany udziałów – udziałów w istniejącej spółce w zamian za udziały w nowej spółce, możliwe jest również, że nowa spółka zbędzie udziały w istniejącej spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.110.2018.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce nabytych w 2016 r. w drodze „wymiany udziałów”, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z takiego zbycia będzie wartość określana jako wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki w 2016 r. w zamian za udziały tej Spółki

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.446.2017.1.PC
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, ewentualny dochód ze zbycia przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w Spółkach B+R będzie zwolniony z podatku CIT?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.293.2017.1.MC
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Polskich sp. z o. o., w wysokości równej wartości nominalnej własnych akcji wydanych Spółkom cypryjskim w zamian za wkład niepieniężny

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.288.2017.1.MM
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę osobową powstałą z przekształcenia spółki kapitałowej.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.289.2017.1.MM
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę osobową powstałą z przekształcenia spółki kapitałowej.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.201.2017.1.MS
     ∟w zakresie ustalenia czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku przyszłego odpłatnego zbycia akcji Spółki notowanej będzie dla Wnioskodawcy wartość emisyjna akcji Spółki notowanej (odniesiona zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy Wnioskodawcy), odpowiadająca wartości rynkowej akcji Spółki notowanej, określonej uprzednio dla celów aportu w umowie spółki Wnioskodawcy lub w innym odpowiednim dokumencie

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.159.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje połączenia spółek

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.18.2017.1.JP
     ∟W zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku transakcji za wymianę udziałów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako taką za niepowodującą powstania przychodu podatkowego

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.37.2017.1.KK
     ∟Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport?

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.46.2017.1.KK
     ∟W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.36.2017.1.KK
     ∟W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.47.2017.1.KK
     ∟Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport?

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.69.2017.2.KK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.57.2017.2.KK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.58.2017.2.KK
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.56.2017.2.KK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj