Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1116/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.550.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego ubezpieczenie i reasekurację

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.585.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego operacje finansowe i zmniejszanie ryzyka wynikającego z płynności kursu walut.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.22.2019.2.JG
     ∟braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.13.2019.2.JG
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków z tytułu nabycia Usług IT

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.614.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego obsługę informatyczną

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.603.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego badania naukowe

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.607.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Sprzedaży

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.608.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego finanse i księgowość

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.615.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego standaryzację i usprawnienia procesów pracy

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.613.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego utrzymanie ruchu i procesów produkcyjnych

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.681.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie zakupów i logistyki, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.556.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego ubezpieczenie i reasekurację

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.612.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego rozwój nowych projektów technicznych i technologicznych

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.604.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego stosunki z władzami rządowymi w kraju i za granicą

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.611.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego obsługę relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprzedaży i zakupów towarów i usług

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.610.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego bezpieczeństwo i higienę pracy wraz z ochroną środowiska

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.605.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego centralizację działań na polu księgowości, administracji i przetwarzania danych

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.609.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia w ramach CUW obejmującego zasoby ludzkie oraz szeroko pojęte usługi związane z zatrudnieniem i dokumentacją kadrową

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.606.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego operacje finansowe i zmniejszanie ryzyka wynikającego z płynności kursu walut

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.680.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia i higieny pracy, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.645.2018.2.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie finansów zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.678.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie systemów informatycznych, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.676.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie kadr zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.677.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie produkcji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.679.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie usług prawnych, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.16.2019.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Opłaty licencyjnej ponoszonej przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawców nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.665.2018.2.AM
     ∟Ustalenie czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego, dotyczących korzystania z systemów informatycznych służących realizacji produkcji, realizacji sprzedaży, nabywanych usług IT.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.3.2019.2.BS
     ∟zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia sprzedaży ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.19.2019.1.AS
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywania praw do korzystania z Licencji oraz analogicznych opłat licencyjnych ponoszonych przez SpK w części proporcjonalnej do udziałów Spółki w zyskach SpK

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.596.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Europejskie Usługi Wsparcia – w zakresie produkcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj