Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.129.2016.1.SK
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawczyni w zysku Spółki osobowej?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.128.2016.1.SK
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-645/16-2/PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-644/16-2/PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-646/16-2/PSZ
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-647/16-2/PSZ
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-878/16-3/GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-648/16-2/PSZ
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.153.2016.2.MG
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.154.2016.2.MG
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.155.2016.1.MG
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.156.2016.1.MG
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-835/16-4/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-834/16-4/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-833/16-4/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-827/16-4/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-828/16-4/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-831/16-5/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.575.2016.2.MS
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do spółki komandytowej

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.574.2016.2.MS
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do spółki komandytowej

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-268/16-1/MJ
     ∟Opodatkowania wypłaty z zysku spółki osobowej.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-271/16-1/MJ
     ∟Opodatkowania wypłaty z zysku spółki osobowej.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-830/16-5/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-273/16-2/AW
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-184/13-1/ESZ
     ∟sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej, pełniącej funkcje podmiotu holdingowego wobec spółek mających siedzibę w Polsce

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-506/16-6/MM
     ∟Opisane we wniosku połączenie spółek nie spowoduje w momencie jego zaistnienia powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisów, które wiązałyby takie połączenie z powstaniem obowiązku podatkowego.

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-622/16-1/MP
     ∟Czy przy sprzedaży udziału w spółce z o.o. przez wspólnika, który posiada udziały w tej spółce od początku jej istnienia, kosztem uzyskania przychodu będą także środki przeznaczone z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat poprzednich, na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości udziału?

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-601/16-1/WM
     ∟1. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym nie będzie miała ona Niewypłaconych zysków, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym?2. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku Spółki w relacji do wysokości tych Niewypłaconych zysków?

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-608/16-1/IB
     ∟Czy przychód u Wnioskodawczyni powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawczynię i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) updof, będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-53/16-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w związku z niepodzielonymi zyskami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj