Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.201.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.202.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.199.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.255.2017.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej oraz skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej, a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.265.2017.1.IF
     ∟w zakresie sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej oraz skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej, a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.126.2017.1.BK
     ∟w zakresie utraty prawa do opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. oraz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w tej spółce

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-127/14/17-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/46-75/14-4/17-S/MR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.145.2017.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.202.2017.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.201.2017.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.147.2017.2.AA
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.131.2017.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.81.2017.2.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych wypłaty Powiernikowi dywidendy przez spółkę giełdową, której akcje nabył w wykonaniu umowy powiernictwa.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-726/13-1/BS
     ∟w zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo – akcyjnej.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.130.2017.2.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej.

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.77.2017.1.PP
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-63/16/17-S/BC
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-14/17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.124.2017.2.JW
     ∟skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.127.2017.2.JW
     ∟skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.126.2017.2.JW
     ∟skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.125.2017.2.JW
     ∟skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.43.2017.2.PW
     ∟Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę Komandytową kwota zysku Spółki wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Komandytową dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegał opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.78.2017.2.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom zysku z lat ubiegłych

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.47.2017.2.JW
     ∟skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-61/16/17-S/MK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.88.2017.3.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-17/14-2/17-S/PSZ
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wniesione aportem udziały w innej spółce z o.o.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-78/16/17-S/JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj