Interpretacje do przepisu
art. 174 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


168/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 174 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.425.2019.2.ŻR
     ∟nieuwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, obrotu z tytułu planowanej sprzedaży Lokalu 2 wykorzystywanego w działalności Spółki jako transakcji pomocniczej w zakresie nieruchomości w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.380.2019.1.KS
     ∟Uwzględnianie obrotu z tytułu odsetek od pożyczek przy wyliczaniu wartości współczynnika sprzedaży.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.137.2019.1.RW
     ∟Uwzględnienie czynności wniesienia aportem środków trwałych do Spółki przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz prewspółczynnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia w zw. z art. 86 ust. 2a i 2g ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.673.2018.1.JK
     ∟Ustalenie czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.665.2018.1.MŁ
     ∟Wliczanie obrotu z tyt. udzielonych pożyczek i poręczeń do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.927.2018.1.BS
     ∟Usługi udzielania pożyczek są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie należy ich wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.784.2018.1.AP
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, czy też na podstawie art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy Spółka nie musi wliczać do niego obrotu z tytułu udzielonych pożyczek, ponieważ transakcje te mają charakter pomocniczy.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.287.2018.3.AS
     ∟Uznanie obrotu z tytułu rozliczenia nakładów na modernizację budynku za obrót z tytułu pomocniczej transakcji w zakresie nieruchomości.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.682.2017.2.MP
     ∟w zakresie uwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania zabezpieczeń zobowiązań finansowych

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.680.2017.1.KR
     ∟w zakresie uznania czynności polegających na obejmowaniu obligacji oraz udzielaniu zabezpieczeń zobowiązań kredytowych i zobowiązań wynikających z emisji obligacji za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.915.2017.1.AGW
     ∟Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.367.2017.2.AT
     ∟Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.372.2017.1.MN
     ∟Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcja, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenie okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.374.2017.1.MM
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie m.in. braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.293.2017.1.RS
     ∟Proporcja jaką należy stosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty deklaracji oraz obowiązku uwzględnienia obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.267.2017.1.RS
     ∟Proporcja jaką należy stosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenie okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty deklaracji oraz obowiązek uwzględnienia obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-136/14-1/ICz
     ∟Brak obowiązku uwzględnienia obrotu z tytułu udzielanych pożyczek przy wyliczeniu wartości współczynnika struktury sprzedaży.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.223.2017.1.MN
     ∟Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.111.2017.1.MM
     ∟Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.215.2017.1.KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.969.2016.1.KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.486.2016.2.BM
     ∟Ujęcie obrotu z tytułu dostaw i świadczenia usług dotyczących mienia komunalnego w proporcji z art. 90 ust. 3 i proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.204.2016.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zasad wliczania do proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy obrotu z dostaw towarów oraz świadczenia usług przez Gminę.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3.4512.504.2.2016.AT
     ∟Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3.4512.491.2.2016.AT
     ∟Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2016.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.591.2016.1.KS
     ∟obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości, których właścicielem jest Wnioskodawca, w tym z tytułu ich sprzedaży, aportów rzeczowych, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego i oddawania w użytkowanie wieczyste oraz z tytułu innych transakcji przekazania władztwa ekonomicznego do korzystania z nieruchomości opisanych we wniosku, w kalkulacji proporcji, o których mowa w art. 90, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz ostatecznej korekty podatku, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji właściwego dla Wnioskodawcy lub jednostki budżetowej realizujących nabycie, w sytuacji gdy wydatek zrealizowany przez Wnioskodawcę lub jednostkę budżetową działającą w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wykorzystywany jest zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, który to wydatek będzie wykorzystywany wspólnie przez Wnioskodawcę lub tę jednostkę i inną jednostkę budżetową lub tylko przez inną/inne jednostki budżetowe, ustalenia momentu dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ust. 1, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a, dla danego roku podatkowego, z uwzględnieniem danych niescentralizowanych jednostek, a następnie po zakończeniu roku podatkowego dokonania rocznej korekty wynikającej z art. 90c ust. 1 ustawy na podstawie danych uwzględniających centralizację, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, dla danego roku podatkowego, z uwzględnieniem danych niescentralizowanych jednostek, a następnie po zakończeniu roku podatkowego dokonania rocznej korekty wynikającej z art. 91 ust. 1 ustawy na podstawie danych uwzględniających centralizację, zastosowania sposobu określania proporcji odpowiadającej specyfice działalności na podstawie klucza godzin/powierzchni.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.490.16.2.MD
     ∟Proporcja jaką należy stosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty deklaracji oraz obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.812.2016.1.KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-596/16-2/KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-450/16-1/MD
     ∟Obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości, których właścicielem jest Wnioskodawca jak również nieruchomości Skarbu Państwa, w tym z tytułu ich sprzedaży, aportów rzeczowych, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego i oddawania w użytkowanie wieczyste oraz z tytułu innych transakcji przekazania władztwa ekonomicznego do korzystania z nieruchomości opisanych we wniosku, w kalkulacji proporcji, o których mowa w art. 90 (pytanie nr 1 wniosku). Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz ostatecznej korekty podatku, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji właściwego dla Wnioskodawcy lub jednostki budżetowej realizujących nabycie w sytuacji gdy wydatek zrealizowany przez Wnioskodawcę lub jednostkę budżetową działającą w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wykorzystywany jest zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, który to wydatek będzie wykorzystywany wspólnie przez Wnioskodawcę lub tę jednostkę i inną jednostkę budżetową lub tylko przez inną/inne jednostki budżetowe (pytanie nr 2 i 3 wniosku), Ustalenia momentu dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ust. 1 (pytanie nr 4 wniosku). Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a, jak i art. 90 ust. 2 ustawy dla danego roku podatkowego, z uwzględnieniem danych niescentralizowanych jednostek, a następnie po zakończeniu roku podatkowego dokonania rocznej korekty wynikającej odpowiednio z art. 90c ust. 1 i z art. 91 ustawy o VAT na podstawie danych uwzględniających centralizację (pytanie nr 5 i 6 wniosku). Zastosowanie sposobu określania proporcji odpowiadającej specyfice działalności na podstawie klucza godzin/powierzchni (pytanie nr 7 wniosku).

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj