Interpretacje do przepisu
art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1274/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.610.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.582.2019.2.BJ
     ∟Brak obowiązku opodatkowania zbycia udziałów w działkach w trybie egzekucji komorniczej.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.576.2019.2.BJ
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowej składająca się 6 działek stanowi odpłatną dostawę towaru opodatkowaną 23% stawką w części dot. działek przeznaczonych pod zabudowę, a w części podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.612.2019.1.MDO
     ∟Prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 przy sprzedaży w drodze licytacji lokali użytkowych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.605.2019.1.AC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.564.2019.1.MS
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.423.2019.1.JB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości według 23% stawki podatku VAT.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.282.2019.1.PJ
     ∟Brak przesłanek do uznania dłużnika w związku ze sprzedażą mieszkania za podatnika podatku VAT

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.506.2019.1.KJ
     ∟Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.473.2019.2.BJ
     ∟Dostawa nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towaru opodatkowana 23% stawką.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.477.2019.2.EB
     ∟Brak zwolnienia od podatku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.474.2019.2.APR
     ∟Brak zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.309.2019.2.RMA
     ∟Opodatkowanie licytacyjnej sprzedaży nieruchomości (budynek mieszalny i budynki użytkowe).

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.298.2019.2.JG
     ∟opodatkowanie w trybie licytacji komorniczej sprzedaży prawa własności Nieruchomości wraz z prawem własności Budynku znajdującego się na tej Nieruchomości

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.371.2019.1.JB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania zbycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej; - uznania komornika za płatnika z tytułu zbycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej oraz obowiązku wystawienia faktury dokumentującej powyższą transakcję.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.182.2019.4.DK
     ∟Czy zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/67 wraz z naniesieniami w postaci drogi asfaltowej oraz kanalizacji deszczowej dokonane na rzecz Spółki przez komornika działającego w imieniu i na rachunek Dłużnika hipotecznego powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.366.2019.2.KO
     ∟w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.345.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży licytacyjnej lokalu niemieszkalnego w drodze egzekucji komorniczej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.305.2019.3.MMA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.249.2019.3.AW
     ∟Przejęcie przez wierzyciela nieruchomości niezabudowanej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.200.2019.2.JF
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu zakupu ciągnika od Komornika Sądowego

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.287.2019.3.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży ciągnika rolniczego oraz sposobu dokumentowania dokonanej transakcji.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.168.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie czynności przejęcia przez wierzyciela nieruchomości (dz. nr 28/7) zabudowanej budynkiem Stajni II oraz budynkiem Stodoły I.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.167.2019.3.AP
     ∟Opodatkowanie czynności przejęcia przez wierzyciela nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.241.2019.3.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej prowadzonej w drodze egzekucji komorniczej.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.210.2019.2.SS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.297.2019.2.MMA
     ∟Dostawa Nieruchomości należących do Dłużnika, o których mowa we wniosku, w drodze postępowania egzekucyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi ona majątek prywatny, a Dłużnik nie wykorzystywał ww. nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji Dłużnik nie występuje dla tej czynności w charakterze podatnika, tym samym sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego Dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Zatem również Wnioskodawca (Komornik Sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług od dokonanej dostawy w zakresie sprzedaży licytacyjnej opisanej we wniosku Nieruchomości Dłużnika.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.293.2019.2.EW
     ∟Uznanie komornika za płatnika podatku VAT (art. 15) z tytułu dostawy nieruchomości (art.7).

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.294.2019.2.JO
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT licytacyjnej sprzedaży nieruchomości

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.307.2019.1.WH
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej, nie działa jak podatnik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj