Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.64.2019.1.JS
     ∟Odliczenia z tytułu udziału w spółkach prowadzących prace B+R.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.375.2017.2.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, czy prace prowadzone w ramach projektu, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ww. ustawy, która uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d cyt. ustawy.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.380.2017.1.JF
     ∟w zakresie ustalenia, czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-730/16-4/MR
     ∟w zakresie ustalenia czy otrzymanie przez Spółkę Dofinansowań typu I, nie stanowi zwrotu wydatków w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenia czy otrzymanie przez Spółkę Dofinansowań typu II, nie stanowi zwrotu wydatków w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenia czy otrzymanie przez Spółkę Dofinansowań Mieszanych, nie stanowi zwrotu wydatków w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenia czy z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny zostać wyłączone wydatki stanowiące Koszty bezpośrednio sfinansowane Dofinansowaniem, a nie Koszty kwalifikowane ulgi B+R.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj