Interpretacje do przepisu
art. 18da ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18da ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.64.2019.1.JS
     ∟Odliczenia z tytułu udziału w spółkach prowadzących prace B+R.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.523.2018.4.MR
     ∟w zakresie ustalenia, czy: • działania podejmowane przez Spółkę, w związku z realizacją projektu spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • kwota wydatków związanych z realizacją Projektu, pokrywana z własnych środków Spółki, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • Spółce przysługuje zwrot kwoty stanowiącej iloczyn nieodliczonego na podstawie art. 18d ust. 1 odliczenia i stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 obowiązującej w danym roku podatkowym (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.547.2018.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia odpisów amortyzacyjnych w ramach Ulgi B+R na podstawie art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.217.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy koszty czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych od Spółki Akcyjnej zarządzającej IT, które znajdują się na terenie SSE: - stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), - mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.218.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Koszty B+R, mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj