Interpretacje do przepisu
art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


893/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.472.2019.1.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2019.1.AKR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.391.2019.1.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji polskich spółek, opodatkowania przychodu z odsetek od pożyczki udzielonej polskiej spółce kapitałowej oraz dywidendy wypłaconej przez polską spółkę rezydentowi Wielkiej Brytanii.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.395.2019.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2019.2.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.317.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.304.2019.1.SR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.201.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe zbycia mieszkania w drodze umowy dożywocia

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.67.2019.3.MN
     ∟Powstanie przychodu w związku z uczestnictwem Zainteresowanych w programie motywacyjnym.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.100.2019.2.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.117.2019.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie umowy o dożywocie.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.144.2019.2.MKA
     ∟Skutki podatkowe odwołania darowizny nieruchomości i ich zbycia w drodze umowy o dożywocie.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.143.2019.1.JK
     ∟Zamiana nieruchomości jako źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.123.2019.2.IL
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-303/16/19-S/DJ
     ∟Odpłatne zbycie akcji. Płatność w następnym roku.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.140.2019.2.MH
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.49.2019.3.AW
     ∟Czy sprzedając zabudowane działki, o których mowa we wniosku, Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.31.2019.2.AK
     ∟Zamiana nieruchomości jako źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.128.2019.2.MZ
     ∟Mając zatem na uwadze powyższe, należy zauważyć, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie przez Wnioskodawczynię prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. odpłatne zbycie prawa do lokalu mieszkalnego. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.653.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży akcji w 2017 roku oraz określenia stawki podatku od odsetek wypłaconych od pożyczki z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.419.2018.1.AW
     ∟Czy nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej stanowi podstawę do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.? Czy złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2018 r. i wyrażenie zamiaru o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży działek na własne cele mieszkaniowe i skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej później niż dzień nabycia przedmiotowej nieruchomości wyłącza prawo Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.350.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości przez małżonków, wchodzącej do ich majątku wspólnego, po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta do majątku odrębnego jednego z małżonków.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.316.2018.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe zamiany nieruchomości - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2018.2.JG1
     ∟skutki podatkowe zamiany nieruchomości

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.147.2018.1.MJ
     ∟Skutki podatkowe rozwiązania umowy o dożywocie.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.289.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.316.2018.2.ID
     ∟Obowiązki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.282.1.KK
     ∟skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.195.2018.1.MW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.217.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj