Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1254/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.507.2019.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dostawy działek zabudowanych wywłaszczonych za odszkodowaniem.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.547.2019.1.KM
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokali mieszkalnych zakupionych po pierwszym zasiedleniu oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na ich remont.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.413.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, prawo do odliczenia podatku naliczonego od sprzedaży nieruchomości oraz z faktury dokumentującej wpłacony zadatek.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.428.2019.3.RR
     ∟W zakresie braku uznania sprzedaży Nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania sposobu opodatkowania sprzedaży Działki 1 i Działki 2 oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.545.2019.1.PS
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.570.2019.1.AC
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży garażu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.569.2019.1.MDO
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.536.2019.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych w związku z wywłaszczeniem w zamian za odszkodowanie oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.568.2019.1.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.571.2019.1.KJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.487.2019.1.AJ
     ∟Planowana dostawa spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.345.2019.7.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.379.2019.6.AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych stawką podatku VAT w wysokości 23% przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.360.2019.3.IZ
     ∟W zakresie braku uznania dostawy Nieruchomości za czynność niepodlegającą opodatkowaniu, opodatkowania nieruchomości, ruchomości, przeniesienia praw własności intelektualnych oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.437.2019.2.AJ
     ∟Planowane zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę będzie podlegało opodatkowaniu 23% stawką podatku. Natomiast zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym posadowiony jest budynek będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.447.2019.2.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zbycia nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną budynkami użytkowymi w ramach umowy zamiany

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.303.2019.2.PC
     ∟Opodatkowania planowanej transakcji zbycia składników majątku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.298.2019.2.JG
     ∟opodatkowanie w trybie licytacji komorniczej sprzedaży prawa własności Nieruchomości wraz z prawem własności Budynku znajdującego się na tej Nieruchomości

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.319.2019.1.RMA
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nowo wydzielonych lokali.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.294.2019.1.AWA
     ∟Zwolnienie od podatku VAT przekazania nieruchomości zabudowanej do majątku osobistego.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.356.2019.2.AJ
     ∟Planowana dostawa zwolnione będzie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.417.2019.1.RS
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.274.2019.2.ASZ
     ∟- zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, - prawo do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.383.2019.3.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budynku.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.226.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia od poniesionych wydatków.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.3.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.381.2019.2.BK
     ∟Zwolnienie od podatku, dostawa nieruchomości.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.259.2019.2.MMA
     ∟Kupujący będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Ponadto Kupujący zamierza przebudować Nieruchomość na cele hotelowe oraz wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w analizowanym przypadku będą spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W konsekwencji przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz prawo do zwrotu tego podatku w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj