Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


12/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej

1

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.260.2019.4.PM
     ∟Czy nabycie przez Kupującego Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.7.2018.2.ASZ
     ∟Czy przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-456/15/AD
     ∟W zakresie opodatkowania umowy zamiany w myśl przepisów obowiązujących do 31.12.2015 r. – art. 1 ust. 4 PCC

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-457/15/AD
     ∟W zakresie opodatkowania umowy zamiany w myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. – art. 2 pkt 4 PCC

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-518/15-4/LS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Umowa Zamiany nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych zarówno według stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2016 roku jak i według stanu prawnego od tej daty?

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-970/14-2/JK
     ∟Opodatkowanie usług finansowych.

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-236/14/MZa
     ∟Czy w rozpatrywanych przypadkach można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)?

2013.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-235/12/DSZ
     ∟Opisana we wniosku umowa sprzedaży, przedmiot której stanowią rzeczy i prawa majątkowe, w zakresie w jakim podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lub objęta będzie zwolnieniem z tego podatku, będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-102/09/MZ
     ∟Czy nabycie wierzytelności w drodze umowy cesji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2006.07.24 - Izba Skarbowa w Łodzi - LK-IV-4307/3/IN-US/06/MM
     ∟Czy czynność polegająca na wniesieniu do spółki z o.o. wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 pkt 4 upcc ?

2004.09.22 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1MUS-1471/DC/436/11/04/HB
     ∟Jeżeli zakup i sprzedaż akcji czy udziałów odbywa się w ramach świadczenia usługi pośrednictwa finansowego wówczas czynność ta podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji powoduje wyłączenie tej czynności z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2004.02.24 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005 – 570/03/CIP/01
     ∟Podatnik zwraca się z pytaniem czy darczyńca od darowizny rzeczowej (samochód) na rzecz jednostki Policji zobowiązany jest odprowadzenia podatku od towarów i usług. Zdaniem zapytującego nieodpłatne przekazanie darowizny rzeczowej przeznaczonej na rzecz bezpieczeństwa nie będzie sprzedażą i będzie zwolnione z podatku od towarów i usług. Stan faktycznyNa rzecz jednostki Policji darczyńca ma zamiar przekazać darowiznę rzeczową.Ocena prawna stanu faktycznegoArtykuł 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zawiera katalog czynności podlegających opodatkowaniu.Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj