Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


257/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.339.2019.2.KBR
     ∟Opodatkowanie dostawy poszczególnych towarów różnymi stawkami VAT właściwymi dla danego składnika kulinarnego oraz sposobu oznaczenia przedmiotowej dostawy na paragonie/fakturze.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.228.2019.4.RH
     ∟Uznanie sprzedaży wyrobów garmażeryjnych jako dostawy towarów oraz zastosowanie preferencyjnej stawki podatku.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.139.2019.3.ŻR
     ∟opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT zaliczki na dostawę działek prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury zaliczkowej dokumentującej wpłatę zaliczki z tytułu nabycia działek

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.284.2019.1.AKR
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży składników majątkowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. transakcję.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.283.2019.1.MŁ
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży składników majątkowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. transakcję.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.287.2019.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywanych nieruchomości; opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych; opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanych; prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. transakcję.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.286.2019.1.AG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży składników majątkowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcję.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.138.2019.2.RR
     ∟23% stawka podatku dla otrzymanej zaliczki na poczet dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych nieruchomości

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.157.2019.2.JC
     ∟Zastosowania 23% stawki podatku dla otrzymanej zaliczki na poczet dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych nieruchomości.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.53.2019.2.WR
     ∟Stawka 0% dla usług transportu kontenerów

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.476.2018.2.MMA
     ∟Dostawa nieruchomości będzie dokonana przez podatnika i stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.65.2018.2.KM
     ∟Brak opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.470.2017.1.JG
     ∟W zakresie sposobu opodatkowania ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego Budynkiem.

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.536.2017.1.AP
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Wyodrębnionych Aktywów na rzecz Nabywcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zbywcę.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.257.2017.1.KOM
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania czynności przeniesienia własności nieruchomości obciążonych hipoteką w zamian za odszkodowanie należne za ich wywłaszczenie na rzecz organu władzy państwowej oraz możliwości anulowania bądź korygowania wystawionych omyłkowo faktur niepotwierdzających zaistnienia zdarzenia gospodarczego

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.55.2017.2.MP
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.189.2016.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży Nieruchomości.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.122.2016.3.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży działki za działalność gospodarczą oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika w ramach tej transakcji.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.78.2016.2.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży gruntu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2016.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-353/16-3/MJ
     ∟Możliwość wliczania kosztów własnego transportu do kwoty sprzedaży przy obliczaniu podstawy opodatkowania w ramach procedury VAT-marża.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.337.2016.1.KT
     ∟stawki podatku VAT dla dostawy koktajli

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-371/16-4/AO
     ∟brak opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 5% sprzedawanych gotowych posiłków

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-347/16-4/JŻ
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego wydania materiałów reklamowych i informacyjnych

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-272/16/MD
     ∟Skoro tak, to z racji tego, że z tytułu otrzymanej przez Wnioskodawcę pożyczki, Pożyczkodawca podlega regulacjom podatku od towarów i usług, to pożyczka otrzymana przez Wnioskodawcę podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Wnioskodawcy jako pożyczkobiorcy nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-252/16/EA
     ∟1. Czy wyżej wymienione wydawane „na wynos” zapakowane dania oraz zamawiane telefonicznie przez klienta z dowozem do konkretnego miejsca stanowią w świetle obecnie obowiązujących przepisów dostawę gotowych posiłków, dla których właściwa jest stawka podatku VAT 5%. 2. Czy sprzedaż soków oraz napojów, które posiadają udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynoszący nie mniej niż 20% składu surowcowego, na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym właściwą stawką VAT dla dostawy tych towarów będzie 5%.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-71/16-4/PG
     ∟Opodatkowanie transakcji sprzedaży działki i prawo do odliczenia podatku z tego tytułu.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-74/16-4/PG
     ∟Opodatkowanie transakcji sprzedaży działki i prawo do odliczenia podatku z tego tytułu.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-249/16/JP
     ∟Czy sprzedaż gotowych dań w sposób przedstawiony w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT i podlega opodatkowaniu 5 % stawką podatku VAT?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-199/16-4/TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dokonanej sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2016.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-49/16/IK
     ∟opodatkowanie i ustalenie miejsca świadczenia z tytułu nabycia weksla

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj