Interpretacje do przepisu
art. 21 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


259/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ustawy o rachunkowości

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.199.2019.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.10.2019.2.AR
     ∟możliwość i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.419.2018.1.BJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupu przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.458.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2018.1.PR
     ∟Udokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawo i termin obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.95.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe zamiany kryptowalut w ramach ICO

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.230.2018.1.BM
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na produkcję kiszonki (biomasy), która zużywana jest do produkcji energii elektrycznej w biogazowni rolniczej prowadzonej przez Wnioskodawcę

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.436.2018.1.AZ
     ∟Dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.142.2018.2.LG
     ∟Powstanie przychodu i moment jego powstania z tytułu otrzymania bonusu pieniężnego

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.157.2018.1.LG
     ∟Powstanie przychodu i moment jego powstania z tytułu otrzymania bonusu pieniężnego

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2018.2.AZ
     ∟dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.311.2018.2.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących delegacji służbowych przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.228.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupowych przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.164.2018.2.WR
     ∟Poniesione wydatki na zakup od ludności towarów handlowych, potwierdzone dowodami wewnętrznymi zawierającymi wszystkie elementy dowodu księgowego, będą prawidłowo udokumentowane i będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.168.2018.1.KB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupowych przechowywanych tylko w formie elektronicznej.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.650.2017.3.KBR
     ∟W zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi świadczącymi usługi dożywiania dzieci na podstawie umowy zawartej z GOPS.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2017.1.JS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyjnej

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.412.2017.1.IT
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupowych przechowywanych tylko w formie elektronicznej.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.133.2017.2.MS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP do Spółki RO

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacja spotkań działowych w zakresie w jakim dotyczą wydatków na posiłki, dodatkowe atrakcje oraz alkohol

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.70.2017.1.AD
     ∟Czy w związku z organizacją imprez integracyjnych Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia poniesionych wydatków w poczet kosztów podatkowych?

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.31.2017.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania oraz stawki VAT dla zwrotu kosztów zużycia mediów i podatku od nieruchomości.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4512.2.2017.2.LG
     ∟Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce z tytułu przemieszczenia własnych towarów podatnika służących działalności gospodarczej w ramach własnego przedsiębiorstwa

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.68.2017.2.MR
     ∟1. Czy w związku z nabyciem towarów przez firmę działająca na terenie Niemiec, a następnie przesunięciem towaru do zakładu działającego na terenie Polski (inna nazwa) przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w Niemczech i w Polsce, można kwotę nabycia towarów za pośrednictwem firmy w Niemczech zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie prowadzonym na terenie Polski? 2. Czy dowód wewnętrzny wraz z dowodem zewnętrznym, tj. kopią faktury nabycia towaru przez firmę podatnika działającą na terenie Niemiec będzie wystarczającym dokumentem dla prawidłowego ujęcia kosztów w księgach rachunkowych podatnika na terenie RP? 3. Czy w związku z przesunięciem towaru z przedsiębiorstwa działającego na terenie Polski do przedsiębiorstwa działającego na terenie Niemiec u podatnika wystąpi przychód, określony w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.7.2017.1.AW
     ∟Czy do opisanych we wniosku samochodów osobowych niestanowiących składników majątku Wnioskodawcy znajduje zastosowanie przepis art. art. 16 ust. 3b w związku z art. 17a pkt 1 oraz art. 16a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym ponoszone przez Wnioskodawcę koszty z tytułu czynszu najmu oraz koszty eksploatacji wynajmowanych samochodów mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.654.2016.1.AW
     ∟Czy w związku z organizacją Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotyczą Podwykonawców mogą zostać przez Spółkę zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj