Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.225.2019.2.APO
     ∟Zasadność kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.223.2019.2.AJ
     ∟Zasadność kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.230.2019.2.MBD
     ∟W zakresie zasadności kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.221.2019.2.JS
     ∟W zakresie zasadności kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2019.2.JF
     ∟Zasadność kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.227.2019.2.JF
     ∟Zasadność kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.210.2019.2.MO
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła w związku z nabyciem usług analitycznych związanych z nadzorem nad ratingiem Miasta.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.186.2019.2.JF
     ∟W zakresie braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahenta zagranicznego wynagrodzenia z tytułu usługi pośrednictwa i w konsekwencji braku obowiązku gromadzenia certyfikatów rezydencji oraz oświadczeń Usługodawcy.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.204.2019.2.JC
     ∟Czy Spółka obowiązana jest uzyskiwać od zagranicznego brokera certyfikat rezydencji sprzedającego nie będącego polskim rezydentem podatkowym i nie posiadającego stałej placówki bądź zakładu na terytorium R.P. w wypadku nabywania za granicą praw do emisji CO2 celem nie pobierania podatku u źródła?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2019.2.EC
     ∟W zakresie sposobu ustalania progów przewidzianych w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązku dokumentacyjnego w związku z wniesieniem wkładów do spółki osobowej oraz zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.339.2019.1.EC
     ∟W zakresie sposobu ustalania progów przewidzianych w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.268.2019.1.BG
     ∟czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki X stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę X

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.214.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy używanie znaku F. przy sprzedaży produktów mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku „u źródła” od wypłat dokonywanych na rzecz X.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.328.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających Linie Biznesowe

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.321.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług dystrybucji

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.330.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Obsługę Łańcucha Dostaw i Logistyki

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.252.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających zakupy, łańcuch dostaw, logistykę

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.187.2019.3.AJ
     ∟Uprawnienie do zastosowania klucza alokacji w odniesieniu do podatku u źródła.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.177.2019.2.AJ
     ∟Opodatkowanie u źródła wartości wypłaconych należności z tytułu zakupu powierzchni reklamowej, uprawnień do emisji przekazu reklamowego i czasu antenowego.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.315.2019.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu Usługi finansowej, Usług HR, Usług systemy informatyczne oraz Usług wsparcia G.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.178.2019.1.PW
     ∟Opodatkowanie u źródła wartości wypłaconych należności z tytułu zakupu powierzchni reklamowej, uprawnień do emisji przekazu reklamowego i czasu antenowego.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.176.2019.1.PW
     ∟Opodatkowanie u źródła wartości wypłaconych należności z tytułu zakupu powierzchni reklamowej, uprawnień do emisji przekazu reklamowego i czasu antenowego.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.208.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków na nabycie Usług informatycznych.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2019.1.AS
     ∟Zastosowanie ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków na nabycie Usług zarządzania, doradztwa w obszarze IT, obejmujących: − zarządzanie strategią IT Grupy, do której należy Spółka, − zarządzanie zasadami IT w obrębie Grupy, − zarządzanie finansowaniem IT w obrębie Grupy, − optymalizację usług IT w obrębie Grupy, − doradztwo i zakup w przypadku sprzętu i oprogramowania

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.207.2019.2.JC
     ∟1. Czy od kwot zapłaconych prowizji i opłat okołokredytowych należy odprowadzić podatek u źródła w myśl przepisów art. 21 ust. 1 UPDOP w zw. z art. 11 UPO? 2. Czy w myśl przepisu art. 26 ust. 7a UPDOP dla dokonania z należytą starannością weryfikacji o której mowa w art. 26 ust. 1 UPDOP konieczne jest uzyskanie przez płatnika pisemnego oświadczenia podatnika przewidzianego w art. 26 ust. lf UPDOP od każdego z banków kredytujących?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.169.2019.2.MK
     ∟czy Spółka nie posiadając prawnej możliwości potrącenia podatku u źródła może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, kwotę ponoszonego przez nią samodzielnie ciężaru podatku u źródła z tytułu wypłacanych na rzecz podmiotów będących nierezydentami pełnych kwot ich należności.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.207.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wynagrodzenie na rzecz Agencji z tytułu umowy merchandisingu jest objęte zakresem przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - czy ww. wynagrodzenie jest objęte zakresem przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Agencji z tytułu umowy merchandisingu obejmującej prawo do wizerunku trenera, który to wizerunek będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.218.2019.1.BS
     ∟w zakresie: - kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej, - spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.215.2019.1.PW
     ∟Kwalifikacja wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej. Spełnienie przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.214.2019.1.PW
     ∟Kwalifikacja wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej. Spełnienie przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj