Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


533/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.324.2019.3.JK3
     ∟Świadczenia na rzecz zleceniobiorców.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2019.4.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz zleceniobiorców.

2019.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.49.2019.OBQ
     ∟Sfinansowanie noclegów oddelegowanym pracownikom a przychód ze stosunku pracy.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.209.2019.2.BK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.352.2019.2.ID
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne i napoje.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.231.2019.2.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne i napoje.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.213.2019.2.GG
     ∟opodatkowanie bonów żywieniowych wydawanych pracownikom

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.92.2019.1.GG
     ∟opodatkowanie kart żywieniowych wydawanych pracownikom

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.39.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika (zapewnienie pracownikom noclegu i transportu).

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.432.2018.4.ENB
     ∟Zwolnienie z opodatkowania kart na posiłki profilaktyczne (lub artykuły spożywcze) i napoje.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.570.2018.2.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem przez Spółkę świadczeń wynikających z przepisów bhp dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.383.2018.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe opłacania pracownikom abonamentów medycznych.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.326.2018.2.MP
     ∟Czy wypłacana pracownikowi kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w formie ryczałtu w jednakowej wysokości, niezależnie od poniesionych kosztów stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.271.2018.2.KS
     ∟- Obowiązków płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze w związku z realizacją Umowy,- Skutków podatkowych udostępnienia Zarządzającemu biura wraz z zapleczem biurowym, w tym urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki,- Skutków podatkowych zwrotu Zarządzającemu kosztów związanych z podróżami służbowymi (diety i inne należności),- Skutków podatkowych zwrotu Zarządzającemu kosztów parkingu, myta za korzystanie z dróg płatnych i innych podobnych świadczeń,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów konferencji oraz szkoleń, w których uczestniczy Zarządzający,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego,- Skutków podatkowych pokrycia przez Spółkę kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich wchodzących w zakres profilaktycznej opieki medycznej.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.235.2018.2.MP
     ∟Czy od wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie tej odzieży należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.234.2018.2.KF
     ∟Zwolnienie z opodatkowania równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane elementy umundurowania służbowego.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.271.2018.1.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom oddelegowanym transportu oraz przyznaniem na rzecz pracowników oddelegowanych dodatków do wynagrodzenia (wyżywienie, pranie, telefon, dojazd)

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.148.2018.2.KC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.79.2018.1.SK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.57.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz skutków podatkowych.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.19.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze w związku z realizacją Umowy.

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.468.2017.1.AC
     ∟skutki podatkowe dokonywania przez Spółkę zwrotu Zarządzającemu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych i zamiejscowych (pytania oznaczone we wniosku nr 12 i nr 13)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.469.2017.1.AC
     ∟skutki podatkowe udzielania przez Spółkę Zarządzającemu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 14)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.467.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i nr 11)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.466.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu zwrotu przez Spółkę kosztów związanych z udziałem w konferencjach i szkoleniach (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.465.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu zwrotu przez Spółkę związanych z podróżami służbowymi (pytania oznaczone we wniosku nr 6 i nr 7)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.464.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu świadczenia w ramach udostępnienia biura wraz z zapleczem biurowym oraz z tytułu opłacenia przez Spółkę Zarządzającemu ubezpieczenia typu D&O (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i nr 9)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2017.2.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i nr 11)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.462.2017.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu zwrotu przez Spółkę kosztów związanych z udziałem w konferencjach i szkoleniach (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj