Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3690/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.175.2018.1.JK
     ∟Odprawa pieniężna wypłacona Wnioskodawcy w 2016 r. na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem podstawą jej wypłaty był stosunek pracy. Zatem były zakład pracy Wnioskodawcy (płatnik) właściwie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej w 2016 r. na rzecz Wnioskodawcy odprawy i Zainteresowany nie ma prawa ubiegania się o zwrot tej zaliczki.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.195.2018.1.AK1
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (garażu) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego przez dewelopera.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.77.2018.2.ŁS
     ∟Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.103.2018.2.ŁS
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.88.2018.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.150.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.138.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.66.2018.2.ŁS
     ∟Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.84.2018.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.40.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.76.2018.2.AG
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.83.2018.3.ASZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania jednorazowego świadczenia

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.57.2018.2.MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.82.2018.3.IL
     ∟skutki podatkowe otrzymania jednorazowego świadczenia

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.73.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.48.2018.2.MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.51.2018.2.ŁS
     ∟Odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenia nie są zwolnione od podatku.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.109.2018.3.MH
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek zasądzonych na podstawie wyroku sądowego

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.20.2018.2.SJ
     ∟obowiązki podatnika w związku z korektą PIT-11

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.73.2018.2.MM
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 45.500 zł nie są zwolnione od podatku. Świadczenia te stanowią dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą ich wypłaty jest stosunek pracy.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.50.2018.2.AD
     ∟Czy wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego - odszkodowania, które zostało wypłacone Wnioskodawcy przez pracodawcę na podstawie zbiorowego porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od osób fizycznych?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.81.2018.2.KP
     ∟Wypłacona odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.105.2018.1.MD
     ∟Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.44.2018.2.AD
     ∟Czy wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego - odszkodowania, które zostało wypłacone Wnioskodawcy przez pracodawcę na podstawie zbiorowego porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od osób fizycznych?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.91.2018.1.MD
     ∟Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.63.2018.2.IL
     ∟Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawcę z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, w związku z tym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem świadczenie to stanowi dla Wnioskodawcy przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jego wypłaty jest stosunek pracy.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.50.2018.2.JG
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego w ramach zwolnień grupowych dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.49.2018.2.AS
     ∟Czy wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego ­ odszkodowania, które zostało wypłacone Wnioskodawcy przez pracodawcę na podstawie zbiorowego porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od osób fizycznych?

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.50.2018.2.ŁS
     ∟Czy wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego ­ odszkodowania, które zostało wypłacone Wnioskodawcy przez pracodawcę na podstawie zbiorowego porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od osób fizycznych?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.151.2018.1.KF
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy otrzymanego z Włoch.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj