Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


314/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.309.2019.2.AK
     ∟Czy odszkodowanie w kwocie trzykrotnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 471 Kp w zw. z art. 42 § 1 kp, przyznane na podstawie § 1 ust. 1 lit. a ugody zawartej przed sądem podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „updof”)?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.272.2019.4.AK
     ∟Wypłacona przez Niezależny Program Pojednania i Odszkodowań Diecezji na rzecz Wnioskodawczyni jednorazowa kwota odszkodowania, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.277.2019.3.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia na podstawie ugody pozasądowej.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.133.2019.3.PW
     ∟Opodatkowanie umownego odszkodowania za utratę plonów oraz uszkodzenia gleby i melioracji.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.166.2019.1.PW
     ∟Opodatkowanie umownego wynagrodzenia za udostępnienie działki w celu naprawy słupa energetycznego.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.114.2019.2.AMN
     ∟Opodatkowanie przychodów.

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.90.2019.2.MM
     ∟Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków umowy o pracę, które Wnioskodawca wypłacił swojemu pracownikowi (którego wysokość oraz zasady ustalania wynikały wprost z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks cywilny, a w wyniku rozmów i wzajemnych ustępstw została obniżona) korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.81.2019.2.AK
     ∟Skutków podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.485.2018.2.ŁS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 3b – ugoda.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.477.2018.2.AK
     ∟Czy otrzymana kwota pieniężna stanowi odszkodowanie, które podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2018.2.MK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.312.2018.1.MP
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.218.2018.1.MC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.205.2018.2.AN
     ∟Przyznanie przez pracodawcę zadośćuczynienia przy wypadku przy pracy - brak zwolnienia przedmiotowego.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.109.2018.1.MST
     ∟Ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie ugody mediacyjnej.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.101.2018.2.AA
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – odszkodowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g)

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.141.2018.1.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.84.2018.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.40.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.134.2018.1.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.22.2018.2.MH
     ∟skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z zrzeczeniem się roszczeń do nieruchomości

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.11.2018.1.MD
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanego zadośćuczynienia za śmierć krewnego, czy też korzysta ono ze zwolnienia od opodatkowania?

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.378.2017.2.JR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego odszkodowania

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.388.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych w odniesieniu do odszkodowania oraz do zadośćuczynienia w odniesieniu do renty.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.463.2017.2.IM
     ∟Zasądzone w wyroku Sądu odszkodowanie w związku z wystąpieniem przesłanki wskazanej w art. 55 § 11 Kodeksu pracy, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. ustawy Kodeks pracy. Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Zasądzona w wyroku Sądu i wypłacona przez Wnioskodawcę byłemu pracownikowi odprawa na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie korzysta z powyższego zwolnienia, ponieważ podlega wyłączeniu spod tego zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) i tym samym stanowi ona przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.475.2017.2.JK3
     ∟Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty zadośćuczynienia wykazując to w zeznaniu podatkowym za rok 2017?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.431.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.432.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.190.2017.1.AB
     ∟W zakresie obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty pracownikowi odszkodowania.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2017.1.JK
     ∟Obowiązki płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj