Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


15/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-501/13/16-S/MM
     ∟Świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach akcji promocyjnych.

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-745/14-4/MK
     ∟W zakresie zasad opodatkowania nagród otrzymanych przez użytkowników w związku z wprowadzanym przez Spółkę przedsięwzięciem

2010.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-379/10/BK
     ∟Obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy w przypadku dofinansowania nauczycielowi czesnego do uzupełniających magisterskich i podyplomowych studiów organizowanych przez szkoły wyższe.

2008.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-977/08-2/AF
     ∟Czy tak przedstawiona forma dofinansowania jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-845/08/ASz
     ∟Czy dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz podejmowanych na podstawie skierowania i bez skierowania może być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 usta. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-134/08-4/AMN
     ∟Czy nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim na podstawie art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nadal jest składnikiem nieopodatkowanym?

2005.06.10 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-1/415-30/05
     ∟Czy po uchyleniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, czy też zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 uznać to jako wartość świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego, wolną od podatku dochodowego ?

2005.03.29 - Urząd Skarbowy w Ropczycach - US.PDOF/415/3/05
     ∟Czy dopłaty do czesnego dla nauczycieli finansowane ze środków Funduszu Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

2005.03.03 - Urząd Skarbowy w Gostyninie - 1405/UPD-415/4/05/ES
     ∟Czy wypłacona dopłata do czesnego dla studiującego nauczyciela jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że ze środków samorządu terytorialnego na podstawie regulaminu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę, wypłacono czesne dla studiujących nauczycieli. Od wypłaconych kwot pobrany został podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Według wnioskodawcy dopłata do czesnego dla studiującego nauczyciel...

2005.02.21 - Urząd Skarbowy w Ropczycach - US.PDOF/415/1/05
     ∟Czy dopłaty do czesnego wypłacane studiującym nauczycielom są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

2005.02.14 - Urząd Skarbowy w Międzychodzie - POII-415/2/05
     ∟Czy po wykreśleniu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art.21 ust.1 pkt 86, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Dnia 21 stycznia 2005r. do Urzędu Skarbowego w Międzychodzie wpłynął wniosek z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z zapytaniem: czy po skreśleniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli należy pobrać podatek dochodowy... Stan faktyczny przedstawiony we wniosku na dzień jego złożenia: przepis art. 21 ust. 1 pkt 86 utracił moc ob...

2004.12.13 - Urząd Skarbowy w Gnieźnie - N-DOFN/415/21/04
     ∟Czy w 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednorazowe zasiłki wypłacane nauczycielom na zagospodarowanie oraz częściowa refundacja opłat za studia dla nauczycieli i pracowników administracyjnych? Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31.12.2003 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dodatki mieszkaniowe oraz jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wypłacone nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela, oraz dopłaty do czesnego dla studiującego nauczyciela finansowane ze środków budżetowych. Przepis ten od 1 stycznia 2004 został uchyl...

2004.08.11 - Urząd Skarbowy w Łęczycy - I-415/ 12 /2004
     ∟Czy wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela - nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, podlegają po 1 stycznia 2004 roku zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami)

2004.07.20 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/0449/04
     ∟Czy w powyższej sytuacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają całkowite lub częściowe dopłaty dla podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe nauczycieli ? Stan faktyczny: Dyrektor Zespołu Szkół - ze środków budżetowych gminy na podstawie przepisów Karty Nauczyciela - dofinansował do czesnego dla nauczycieli: studiujących na studiach podyplomowych i uzupełniających kwalifikacje, do kursów doskonalących i podnoszących kwalifikacje, do warsztatów oraz szkoleń rady pedagogicznej. Ocena prawna stan faktycznego: Z dniem 1 stycznia 2004 roku uchylony został przepis art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy z dnia 26 lipca...

2004.06.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-1/415-28/04
     ∟Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatków mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w związku z uchyleniem art. 21 ust. 1 pkt 86 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj