Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1226/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2019.3.MJ
     ∟Czy w związku z tym, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, zostały wpłacone na zakup własnościowego mieszkania, które będzie służyło tylko i wyłącznie moim celom mieszkaniowym stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.402.2019.1.TR
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego na wskazane i skonkretyzowane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cele mieszkaniowe, czyli na opisane we wniosku nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (działki budowlanej) w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.457.2019.2.ST
     ∟Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku i w dziale spadku

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.504.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.468.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.326.2019.3.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu położonego na działce należącej do majątku odrębnego męża.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.439.2019.3.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.339.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.296.2019.2.PS
     ∟ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu i zakup paneli fotowoltaicznych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.10.S.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2019.3.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.458.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w darowiźnie oraz wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z ww. odpłatnego zbycia na nabycie lokalu mieszkalnego od dewelopera, z którego będzie korzystać w sezonie wakacyjnym, a na stałe Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają w nim zamieszkać dopiero na emeryturze

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.352.2019.2.MK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.346.2019.1.TR
     ∟Brak zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego z tytułu analizowanej sprzedaży, na skutek zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2019.4.KK
     ∟Czy nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, poprzez spłatę pozostałych spadkobierców, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.418.2019.3.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.349.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zwolnienie przedmiotowe – przeznaczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.343.2019.3.MZ
     ∟Stwierdzić należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2016 r. oraz w 2017 r. - począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na kupno nowej nieruchomości, służącej realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.431.2016.9.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.373.2019.2.MZ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi do 30 czerwca 2020 r., czyli po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2019 r., zatem Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostaje fakt wpłaty przez Wnioskodawczynię do 15 października 2019 r., czy też do końca 2019 r. ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.277.2019.2.PP
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.404.2019.1.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – spłata kredytu zaciągniętego po sprzedaży nieruchomości oraz przeznaczenie części uzyskanej kwoty uzyskanej z tej sprzedaży na zakup innego lokalu mieszkalnego

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.333.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.399.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe wynajmowania lokalu mieszkalnego zakupionego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.261.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj