Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. l pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. l pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2015.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-608/11/15-7/S/MT
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1131/14/NG
     ∟przeznaczenie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na nabycie nieruchomości gruntowej składających się z terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego częściowo jako tereny zabudowy jednorodzinnej zagrodowej, częściowo jako tereny upraw rolnych i zabudowy zagrodowej, częściowo jako drogi – cele mieszkaniowe.

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1130/14/NG
     ∟przeznaczenie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na nabycie nieruchomości gruntowej składających się z terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego częściowo jako tereny zabudowy jednorodzinnej zagrodowej, częściowo jako tereny upraw rolnych i zabudowy zagrodowej, częściowo jako drogi – cele mieszkaniowe.

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-910/13/MW
     ∟Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy kwoty wydatkowanej na zakup działki, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się częściowo w terenach zabudowy jednorodzinnej, częściowo w terenach zabudowy zagrodowej z możliwością zabudowy jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz w pozostałej części w terenach rolniczych.

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1192/11-2/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni spełniła wymagane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. przesłanki dające podatnikowi możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. l pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w okresie dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości Zainteresowana wydatkowała przychód uzyskany z tego tytułu uiszczając – na podstawie postanowień zawartej w formie zwykłej pisemnej przedwstępnej umowy sprzedaży – zaliczki na poczet ceny zakupu budynku mieszkalnego?

2009.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-385/09-4/PJ
     ∟Czy środki ze sprzedaży mieszkania może Wnioskodawczyni zaliczyć jako przeznaczone na zakup nowego?

2006.08.18 - Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu - ZP1/I-4117/I/4/06
     ∟Czy zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatniczce przysługuje zwolnienie z 10% podatku zryczałtowanego? D e c y z j a

2004.12.30 - Izba Skarbowa w Lublinie - PD.2-415/152/2004
     ∟Czy przeznaczenie kwoty zadatku uzyskanego mocą przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na przekształcenie: lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli przedmiotem zbycia jest tenże lokal mieszkalny - uprawnia do zwolnienia powyższego przychodu od opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym ? Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości i przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie innego lokalu mieszkalnego przed datą przedmiotowej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?

2003.07.03 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PBI-1/415/51/2003
     ∟Czy wystąpi konieczność uiszczenia podatku ze sprzedaży mieszkania przejętego za niespłacone długi, jeżeli środki ze sprzedaży zostaną częściowo przeznaczone na zakup budynku mieszkalnego oraz na remont zakupionej nieruchomości ?Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06.06.2003 r. informuje, zgodnie z art. 10 ust. l pkt. 8 lit. a - c ustawy z dnia 26.07.2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zmianami) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części ora...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj