Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.2.2017.1.PW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem konsumentom upominków związanych z akcją buy&get

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.787.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.788.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.515.2016.2.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-79/16-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł.

2016.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-634/15/SG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizacją wskazanego we wniosku konkursu

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-482/15/BD
     ∟Czy nagrody uzyskiwane przez laureatów dziennych, będącymi osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w konkursach organizowanych przez Spółkę mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu?

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-485/15-4/MM
     ∟Opodatkowanie nagród sprzedaży premiowej

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-773/15-6/MP
     ∟Opodatkowanie wygranej w konkursie z dziedziny nauki, organizowanym przez zagraniczną firmę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-221/15/BD
     ∟Czy świadczenia zarówno rzeczowe, jak i w postaci środków pieniężnych zasilających rachunki bankowe klientów, przekazywane klientom i potencjalnym klientom w ramach promocji i reklamy Banku, o ile nie są wydawane jako wygrane, nagrody w grach losowych, konkursach czy sprzedaży premiowej (w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i których wartość nie przekracza kwoty 200 zł – korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a cyt. ustawy?

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-74/15/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-73/15/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową

2014.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-296/14-2/MD
     ∟Płatnik – wypłata gratyfikacji finansowych za korzystanie z Systemu na Profili internetowym Wnioskodawcy

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-538/13-4/MAP
     ∟obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród w programie lojalnościowym

2013.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-342/13-4/AP
     ∟1. Czy w związku z organizacją konkursu powstanie obowiązek odprowadzenia przez Wnioskodawców podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% od całej wartości nagrody (bez względu na to czy przekroczyła ona, czy nie przekroczyła kwoty 760 zł) zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?2. Czy w związku z powyższym powstanie po stronie Wnioskodawców obowiązek złożenia do urzędu skarbowego płatnika (Wnioskodawców) rocznej deklaracji PIT-8AR na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z...

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-102/12/MK
     ∟Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu BHP w rolnictwie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2003.08.14 - Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej - PD III/423-3/03
     ∟Czy wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej na organizowanie konkursów plastycznych, sprawnościowych, zakup nagród rzeczowych stanowią koszty uzyskania przychodów?W związku z pismem z dnia 18.07.2003 r., Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na pisemne zapytanie podatnika organ podatkowy ma obowiązek udzielić informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Dlatego też nie jest możliwe udzielenie informacji, czy Zarząd OSP ma prawo uchwalić wydatkowanie środków finansowych na zakup produktów spożywczych na poczęstunek, organizowani...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj