Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


310/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2019.1.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.383.2019.3.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jury na konkursach

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.208.2019.2.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.381.2019.2.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.426.2019.2.MZ
     ∟Podkreślić należy, że samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Niezbędne jest by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami, co powinno wynikać z zawartej umowy o pracę. Na tle takiego stanu faktycznego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że uzyskuje on wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zawarta umowa o pracę nie zawiera zapisu, że majątkowe prawa autorskie do stworzonego utworu przysługują pracownikowi i są przekazywane pracodawcy. Umowa o pracę nie zawiera zapisu o przeniesieniu praw autorskich, bowiem, nabycie przez pracodawcę prawa autorskiego do stworzonego utworu ma charakter pierwotny, tzn. pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe w całości już z chwilą ich powstania. Tym samym, do przychodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, nie można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. W powyższej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2019.1.AK
     ∟1. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% miesięcznego przychodu, względem Honorarium stanowiącego zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT? 2. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT – w sytuacji, gdy Honorarium należne pracownikowi w danym miesiącu będzie równe 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i w związku z tym w danym miesiącu wynagrodzenie za inne czynności pracownika nie zostanie w ogóle wypłacone?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.366.2019.2.JR
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kup

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.320.2019.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawca w zakresie dotyczącym honorarium autorskiego za przeniesienie przez Pracowników (inżynierowie budownictwa) na Pracodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych utworów, może jako płatnik stosować wobec Pracowników 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.316.2019.1.MM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów - nauczyciel akademicki.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.340.2019.1.MKA
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczeń na podstawie umów o pracę – nauczyciele akademiccy.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.365.2019.1.JR
     ∟Obowiązków płatnika

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.385.2019.1.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.276.2019.1.TW
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (nauczyciele akademiccy).

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2019.1.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w okresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego lub jego nieobecności w pracy związanej z chorobą lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.477.2019.1.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wszystkich obowiązkowych składników wynagrodzenia nauczycieli akademickich

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.270.2019.1.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.313.2019.2.MG
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.260.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.244.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów - muzeum.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-1401/15/19-S/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.232.2019.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.286.2019.2.PP
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.334.2019.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwość zastosowania 50% kup

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.280.2019.2.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.280.2019.3.MH
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.193.2019.3.TW
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj