Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


734/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.392.2019.2.AD
     ∟Kwestia możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - w związku ze zbyciem lokalu użytkowego - spłat dokonanych przez Wnioskodawczynię na rzecz pozostałych współwłaścicieli lokalu z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz z tytułu zniesienia współwłasności lokalu na jej rzecz.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.355.2019.4.DJD
     ∟Czy ponoszone koszty w związku z utworzeniem i prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt w formie gabinetu weterynarii, którego usługi weterynaryjne świadczone będą wyłącznie dla zwierząt hodowanych przez Wnioskodawczynię, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów działów specjalnych produkcji rolnej, mimo wpisania przez Wnioskodawczynię w CEIDG prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o kodzie PKD 75.00.Z - działalność weterynaryjna?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.322.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2019.2.AA
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej i rat leasingowych.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.397.2019.1.MJ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z tworzeniem gier.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.169.2019.3.IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów – inwestycja drogowa na gruncie należącym do Skarbu Państwa.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.257.2019.2.WM
     ∟Czy Zainteresowani mogą zaliczyć - na podstawie wewnętrznych poleceń księgowania - do podatkowych kosztów uzyskania przychodów roku 2019 i kolejnych lat (proporcjonalnie do stopnia realizacji umowy) wypłacone firmie X wynagrodzenie w oparciu o posiadaną umowę współpracy i zapłacone zaliczki, czy powyższe wydatki, będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie otrzymania i zaksięgowania faktury końcowej, czyli w 2023 r.?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.195.2019.4.DP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży premiowej.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.304.2019.1.MG
     ∟określenia momentu uzyskania przychodu i momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie kosztów kształcenia na dwuletnich odpłatnych studiach podyplomowych oraz momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.160.2019.2.AC
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udziałem konia … w wyścigach, a także ustalenia momentu ujęcia tych kosztów

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.135.2019.2.ES
     ∟Moment powstania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w przypadku usług budowlanych.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.57.2019.2.IR
     ∟Kwalifikacja wydatków do kosztów bezpośrednich i pośrednich

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.43.2019.1.DS
     ∟Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie systemu informatycznego oraz skutki podatkowe zaniechania wdrażania systemu informatycznego.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.134.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przebudową sieci gazowej.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.608.2018.2.KO
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług związanych z procesem inwestycyjnym, na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych oraz dokumentowania wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.607.2.2018.KO
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług związanych z procesem inwestycyjnym, na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych oraz dokumentowania wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz na uiszczenie opłat sądowych i skarbowych

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.590.2018.3.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.426.2018.1.AM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.467.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2018.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.369.2018.3.MS
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.304.2018.2.WM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze znaku towarowego oraz opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW
     ∟Czy sporządzanie w przedsiębiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela przedsiębiorstwa?

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.262.2018.1.AK
     ∟Rabat wypłacany sklepom – czy stanowi koszt uzyskania przychodów i w którym momencie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.289.2018.1.AA
     ∟Rabat wypłacany sklepom – czy stanowi koszty uzyskania przychodów i w którym momencie.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.288.2018.1.AA
     ∟Rabat wypłacany sklepom – czy stanowi koszty uzyskania przychodów i w którym momencie.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.315.2018.1.KS
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup norek do stada podstawowego.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.234.2018.1.IF
     ∟Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na budowę infrastruktury towarzyszącej.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.207.2018.1.IF
     ∟Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na budowę infrastruktury towarzyszącej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj