Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.58.2019.2.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości – koszty uzyskania przychodu oraz wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na remont domu letniskowego i na spłatę kredytu.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.56.2019.1.AKR
     ∟kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz kosztów tego zbycia

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.441.2018.4.DW
     ∟1. W przypadku gdyby Wnioskodawca dokonał sprzedaży lokalu w miesiącu lutym 2019 r., a mieszkanie zostało przez Wnioskodawcę nabyte w 2018 r. na podstawie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, to czy istnieje po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży? 2. Czy do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają się koszty w postaci spłaty dokonanej na rzecz byłej małżonki ... dokonanej w wyniku podziału majątku wspólnego, w wyniku którego Wnioskodawca stał się jedynym podmiotem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, które następnie przekształcono w odrębność własność lokalu mieszkalnego oraz koszty w kwocie 9.103,06 zł związane z uregulowaniem należności na rzecz spółdzielni przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, kwota spłaconego wraz z czynszem kredytu obciążającego lokal i kwota 1536 zł tytułem kosztów ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przed notariuszem, przy założeniu, że wydatki te zostaną właściwie udokumentowane?

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.43.2019.2.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kredyt zaciągnięty na zbywaną nieruchomość.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.58.2019.1.KK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię, która to nieruchomość została jej wcześniej zwrócona na mocy odstąpienia od umowy sprzedaży?

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.33.2019.2.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości przed dniem uzyskania przychodu (umowa przedwstępna sprzedaży), remont oraz na spłatę kredytu.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.18.2019.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.8.2019.2.DW
     ∟1. Czy w związku ze zbyciem w 2018 r. przedmiotowego lokalu ciąży na Wnioskodawcy obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży, tj. 225.000 zł, czy wyłącznie od kwoty przychodu odpowiadającej 5/6 udziału w nieruchomości (tj. kwoty 187.500 zł) nabytego w spadku po ojcu W. (4/6 udziału) oraz w wyniku działu majątku z obowiązkiem spłaty udziału siostry E. (1/6 udziału)? 2. Czy kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu są dla Wnioskodawczyni: - kwota opłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych od działu spadku i spłaty pozostałych uczestników w wysokości 1.000 zł? - kwota spłaty, którą zgodnie z działem spadku Wnioskodawczyni zapłaciła siostrze E. w wysokości 50.000 zł? 3. Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia Lokalu może być w części zwolniony z opodatkowania, w sytuacji kiedy w części zostanie przeznaczony na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. spłatę kredytu hipotecznego?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.42.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.66.2019.1.DJ
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.39.2019.1.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe).

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.35.2019.2.MG
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.42.2019.1.KK
     ∟skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.26.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia mieszkania.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.24.2019.2.PS
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.14.2019.2.MS
     ∟Czy jest możliwość, aby w zeznaniu PIT-39 w kosztach uzyskania przychodu wpisać kwotę ceny rynkowej mieszkania zbudowanego z własnych środków, pomimo nieposiadania rachunków czy też faktur?

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.459.2018.2.MS
     ∟1) Czy wpłacony wkład mieszkaniowy na spółdzielcze prawo lokatorskie stanowi koszt uzyskania przychodu od płatnego zbycia nieruchomości? 2) Czy Wnioskodawczyni ma prawo pomniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 31.728 zł, która stanowiła dług upadłej spółdzielni mieszkaniowej wobec firmy M. SA?

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.11.2019.2.KP
     ∟1. Czy spłata kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na nabycie nieruchomości, której sprzedaż przyczyniła się do uzyskania przez nią przychodu jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe? Pytanie dotyczy ½ części kwoty całego spłaconego kredytu. 2. Czy zakup mebli kuchennych pod zabudowę, prace wykończeniowe w mieszkaniu, zakup zmywarki udokumentowane imiennymi fakturami VAT, stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości? Pytanie dotyczy prac wykończeniowych w mieszkaniu polegających na położeniu płytek i paneli podłogowych na całej powierzchni podłogi w mieszkaniu wraz z listwami przypodłogowymi, osadzeniu 3 sztuk drzwi wewnętrznych w mieszkaniu, położeniu płytek na ścianie w łazience, montażu wanny, umywalki z szafą podumywalkową, baterii umywalkowej i prysznicowej. 3. Czy umowa kupna - sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym poniesione koszty na zbyty w 2018 roku lokal mieszkalny? 4. Czy wydatkowanie całej kwoty przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię w związku ze sprzedażą w 2018 r. ½ części nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w tym spłatę ½ części kwoty całego kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości daje możliwość uzyskania całkowitego zwolnienia z zapłaty podatku, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.400.2018.2.JS
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny, w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem na budowę budynku mieszkalnego do majątku wspólnego.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.590.2018.3.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.581.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, zakup lokalu mieszkalnego i domku letniskowego.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.424.2018.2.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości z tytułu zużycia prądu i gazu budowlanego oraz zagospodarowania terenu zielonego, a także wynajmu kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem w stoły i krzesła oraz wykupu polisy ubezpieczeniowej.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.399.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu zaciągniętego przez żonę.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.452.2018.1.AS
     ∟Czy można uznać za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia działki nabytej w drodze spadku po rodzicach, z obowiązkiem spłaty rodzeństwa - całą kwotę zapłaconych spłat, gdy część spłat została dokonana przed sprzedażą działki a część w dniu sprzedaży w wyniku ostatecznego rozliczenia?

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.416.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.622.2018.2.MK
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.461.2018.2.AK
     ∟Spłata spadkobierców w związku z działem spadku jako koszt uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą nieruchomości.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.442.2018.2.MST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, którego odrębna własność została ustanowiona w trybie przewidzianym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.377.2018.2.AD
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycie nieruchomości w świetle art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie koszt w wysokości zgodnej z wartością wynikającą z aktów notarialnych przenoszących prawo własności mieszkania i garażu (umowy z dni: 20 lutego 2018 r. i 25 maja 2018 r.) w sytuacji, gdy 70% tego kosztu stanowią wpłaty córki scedowane na nią na podstawie „umowy przeniesienia praw i obowiązków" z dnia 25 lipca 2017 r.?

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2018.2.PS
     ∟Czy uwzględnienie wydatków na spłatę odsetek od kredytu przy korzystaniu z ulgi odsetkowej, wyłącza możliwość zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, w części przeznczonej na spłatę kapitału kredytu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj