Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2845/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.170.2019.3.LS
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków uzyskanych z planowanej sprzedaży mieszkania, w wymaganym ww. przepisami terminie na zakup nowej nieruchomości (wkład własny), w której Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, można uznać za własny cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co uprawnia Wnioskodawczynię do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.218.2019.2.AD
     ∟Czy połowę kwoty zakupu nieruchomości wraz z połową kosztów notarialnych (nastąpiła ona w momencie obowiązywania rozdzielności majątkowej z mężem) mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.164.2019.1.DW
     ∟Które z wymienionych przez Wnioskodawcę kwot będą stanowiły koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.184.2019.1.MKA
     ∟Czy wartość niespłaconej pożyczki oraz kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości a kwotą umorzonego zobowiązania mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.171.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.191.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.210.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.114.2019.3.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.200.2019.2.MG
     ∟skutków podatkowych zbycia nieruchomości

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.180.2019.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.124.2019.2.ASZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w spadku i dziale spadku; podział i scalenie

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.128.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.134.2019.4.MG
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.154.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu na własne cele z późniejsza darowizną na rzecz córki.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.137.2019.2.PS
     ∟WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – SPŁATA KREDYTU zaciągniętego po odpłatnym zbyciu mieszkania.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.147.2019.2.KK
     ∟Czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlega zbycie przez Wnioskodawczynię udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku, zniesienia współwłasności i kupna, jeżeli upłynęło 5 lat od ich nabycia?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.108.2019.2.JM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.199.2019.1
     ∟WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE TEŚCIÓW A MOZLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA WYNIKAJACEGO Z ART. 21 UST. 1 PKT 131

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.185.2019.1.LZ
     ∟kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.217.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości, nabytej w drodze rozwiązania umowy dożywocia oraz zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie upłynął pięcioletni okres wskazany w ww. przepisie. Wydatkowanie części uzyskanego z ww. tytułu przychodu na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od ww. kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Jej męża na spłatę kredytu, który zaciągnięty został przez Wnioskodawczynię i Jej męża na nabycie zabudowanej nieruchomości, w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych, będzie umożliwiało Wnioskodawczyni skorzystanie ze zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego dochodu z ww. odpłatnego zbycia

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.170.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.143.2019.1.JK
     ∟Zamiana nieruchomości jako źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.137.2019.1.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.172.2019.2.LS
     ∟Reasumując, należy stwierdzić, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego zakupionego w 2015 r. które przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego (jednokrotnie lub wielokrotnie i rozłożone w czasie 3 lat licząc od końca roku podatkowego) oraz na wydatki dotyczące wykończenia lokalu mieszkalnego tj. wyposażenie lokalu mieszkalnego w podłogi, gładzie ścienne, armaturę, glazurę, terakotę, wannę, WC, umywalkę, zlew kuchenny, rury hydrauliczne, instalację elektryczną, podwieszany sufit, lampy oświetleniowe (wbudowane na stałe w sufit i ściany), rolety okienne (wbudowane w ramy okna wewnątrz lokalu, zintegrowane z oknem na stałe), materiały budowlane jak kleje do podług farby ścienne i sufitowe a także wydatki poniesione na opłaty notarialne, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na zakup stałych zabudów meblowych, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jest to wydatek na zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego. Koszty notarialne poniesione na pierwszy lokal mieszkalny Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskaniu przychodu.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.61.2019.5.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nieutracenia uprawnień do ulgi mieszkaniowej w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym wybudowanym z przychodu z odpłatnego zbycia innej nieruchomości

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.84.2019.2.AW
     ∟Czy zbycie, w zdarzeniu przyszłym, nieruchomości opisanej we wniosku stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.169.2019.3.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.106.2019.3.MH
     ∟możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.143.2019.2.AKR
     ∟koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.100.2019.1.JK3
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj